Notícies

Neix la Taula de l'Esport Adaptat per fomentar i desenvolupar l'activitat esportiva adaptada a les comarques gironines

Foto : Fotos: M. Millan

Aquest nou òrgan sense personalitat jurídica i de caràcter consultiu, creat a iniciativa de la Diputació de Girona, està adscrit al servei d'Esports

Avui se n'ha fet la presentació al saló de sessions de la corporació, amb la presència de representants d'institucions, entitats i associacions del territori

El diputat d'Esports de la Diputació de Girona, Jordi Masquef, i el vicepresident segon, Albert Piñeira, han presentat aquest matí al saló de sessions de la corporació la Taula de l'Esport Adaptat de la Demarcació de Girona. Es tracta de la cristal·lització d'una iniciativa de la Diputació que té com a objectiu principal consolidar un marc de treball conjunt en el sector esportiu adaptat per la necessitat d'establir un entorn permanent de col·laboració.

L'acte ha comptat també amb l'assistència de la diputada d'Acció Social, Teresa Brunsó; la cap de la Representació Territorial de l'Esport a Girona, Anna Julià, així com de tècnics de la Diputació i el seu grup institucional, i d'entitats, associacions i institucions vinculades a aquest nou òrgan sense personalitat jurídica, consultiu i adscrit al servei d'Esports de l'ens supramunicipal. 

El treball realitzat en el Pla Estratègic de l'Esport Adaptat a les comarques gironines va servir com a punt de partida per a la creació de la Taula de l'Esport Adaptat. En aquest sentit, el vicepresident Albert Piñeira ha explicat: «Hem tingut clar que era imprescindible iniciar una reflexió estratègica que englobi tota la demarcació i que ens permeti arribar a consensos entre els diferents agents per determinar unes línies d'actuació i de desenvolupament per a l'esport adaptat». 

«Tots els aquí presents, tant del sector públic com privat, ens trobem davant d'escenaris i realitats complexos que requereixen ser abordats amb noves perspectives. I aquesta Taula és un òrgan viu, obert i que tindrà un funcionament flexible per adaptar-se a les necessitats que puguin aparèixer en el futur», hi ha afegit Albert Piñeira.

El 7 % dels habitants de les comarques gironines (en concret, 51.883 persones) pateixen algun tipus de discapacitat. Durant el 2021, Atlas Consulting va portar a terme un estudi sobre l'esport adaptat a la demarcació de Girona. Basant-se en enquestes a ajuntaments, entitats i associacions, es van extreure conclusions sobre les necessitats d'aquest col·lectiu no només en l'àmbit federat, sinó en la realització de qualsevol activitat física. 

Els membres i les línies d'actuació

La Taula de l'Esport Adaptat de la Demarcació de Girona la presideix el diputat d'Esports, Jordi Masquef, amb Albert Piñeira com a vicepresident. Està integrada pels també diputats de la Diputació de Girona Josep Piferrer i Teresa Brunsó, així com per representants d'organismes autònoms i ens vinculats de la corporació (Dipsalut, el Consorci de les Vies Verdes de Girona i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona).

També en són membres nats la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES), la Càtedra d'Esport i Educació Física de la UdG, el Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya (COPLEFC), els consells esportius gironins, la delegació de Girona de la Federació Catalana de Discapacitats Físics, la Federació Catalana de Paralítics Cerebrals, la Federació Catalana d'Esports amb Discapacitat Intel·lectual (ACELL) i les federacions catalanes de cecs i sords.

A més, s'hi han anat adherint més d'una vintena d'ajuntaments, entitats esportives, culturals i socials d'arreu de les comarques gironines. Jordi Masquef ha destacat: «Volem ser proactius, donar visibilitat a aquesta realitat i actuar. Hem creat aquest òrgan perquè sigui una eina útil i pràctica. Elaborarem un calendari de treball, amb uns objectius concrets per promoure la posada en marxa de projectes, proposar plans anuals d'actuació, donar suport als ajuntaments i, en definitiva, potenciar l'esport adaptat a les comarques gironines». 

Les comissions de treball

Totes les reflexions es vehiculen a través de les comissions de treball, uns grups de debat i d'anàlisi formats per diferents entitats i institucions i on s'han de proposar documents, actuacions o projectes segons el seu àmbit d'actuació. 

La periodicitat de les reunions és quadrimestral. De moment, se n'han creat quatre, però està oberta la possibilitat que n'hi hagi més. Són les següents:

  • Comissió d'equipaments. La voluntat és crear un instrument de planificació estratègica per definir, segons la tipologia del municipi, quin nivell d'adaptació han de tenir les seves instal·lacions esportives més enllà de complir la normativa vigent.
  • Comissió d'activitats. S'ofereix suport tècnic, material i econòmic. De moment, s'hi han destinat 125.000 euros. 
  • Comissió de formació. L'objectiu és oferir continguts en línia i postgraus i estudis universitaris específics als professionals del sector. 
  • Comissió de sensibilització i difusió. Pretén millorar la visibilització de l'esport adaptat a través del lloc web de la Diputació de Girona, crear consciència i fomentar la sensibilització cap a l'esport adaptat amb el programa «Esport adaptat a l'escola», adreçat als alumnes de cicle superior de primària de les escoles de les comarques gironines. De moment, ja hi han participat més de quatre-cents alumnes de dinou centres educatius. 

«Estem molt agraïts per la col·laboració de totes les institucions, entitats i associacions. Estic convençut que aquesta Taula de l'Esport Adaptat permetrà sensibilitzar la societat sobre la normalitat i viabilitat de l'esport adaptat, i també ajudarà a disposar de més eines i facilitats a totes les persones que tenen algun tipus de discapacitat», ha conclòs el diputat d'Esports i president de la Taula, Jordi Masquef.