Notícies

La Diputació de Girona aprova les bases de subvencions per a actuacions derivades del temporal Gloria

Foto : La Diputació de Girona aprova les bases de subvencions per a actuacions derivades del temporal Gloria

Es destinaran 2.000.000 €  a donar suport als ens locals del territori gironí per reparar els desperfectes ocasionats per aquest fenomen meteorològic

En el ple ordinari de juny de la corporació, celebrat ahir, es van aprovar, amb el vot a favor de tots els grups polítics, les bases que regularan la concessió d'aquestes subvencions. L'objectiu és realitzar el pagament d'aquestes ajudes abans de finalitzar l'any 2020

La setmana del 20 de gener d'aquest 2020 el temporal Gloria va produir afectacions remarcables a tota la demarcació de Girona. Al llarg d'aquella setmana, rius i rieres, entre els quals es troba el riu Ter, es van desbordar a causa de l'acumulació d'aigua del temporal i van ocasionar nombrosos desperfectes. Així mateix, el litoral gironí també es va veure greument afectat.

Davant d'aquesta situació d'emergència, la Diputació de Girona, igual que la resta d'administracions públiques supramunicipals en funció de les seves competències, ha volgut donar suport als ajuntaments dels municipis afectats per tal de col·laborar econòmicament en la reparació i la reconstrucció dels elements malmesos i així afrontar conjuntament aquesta situació excepcional.

Amb aquest objectiu, en la sessió plenària ordinària del mes de juny, celebrada ahir, es van aprovar per unanimitat les bases específiques reguladores de subvencions per a actuacions municipals motivades per aquest temporal. Aquesta línia d'ajudes està dotada de 2.000.000 €  i sorgeix d'un expedient de crèdit extraordinari aprovat en el ple ordinari del passat mes de març.

La concessió d'aquestes subvencions, en règim de competència competitiva, es volia coordinar amb les línies de subvenció que havia d'aprovar la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, durant la sessió plenària celebrada ahir, va assenyalar que al final «no ha estat possible fer-ho de manera conjunta amb la Generalitat» i va afegir que «hem considerat que ho havíem d'activar de manera immediata i així ho hem comunicat també a la Generalitat». La finalitat és que els ajuntaments de la demarcació de Girona «puguin fer les peticions i presentar les justificacions al més aviat possible poder fer el pagament a final d'any», ha explicat Miquel Noguer.

Després de l'aprovació d'aquestes bases reguladores, l'Àrea de Cooperació als Municipis informarà tots els ajuntaments mitjançant una carta per tal que puguin preparar la documentació necessària per optar a aquestes ajudes com més aviat millor.


Ajudes amb un import màxim de 50.000 €  i un mínim de 3.000 € 

Aquests ajuts van destinats als ajuntaments i a les entitats municipals descentralitzades de les comarques gironines amb la finalitat de finançar les despeses municipals en béns corrents i serveis, reparacions, manteniment i altres, derivades d'actuacions municipals efectuades com ara atendre danys, desperfectes i altres incidències que hagi causat el temporal Gloria entre el 20 de gener i el 31 d'octubre de 2020 i que siguin objecte de facturació fins al 15 de novembre. L'import màxim dels ajuts per ajuntament serà de 50.000 €  i el mínim de 3.000 € .

La distribució dels fons es durà a terme entre les sol·licituds presentades aplicant, entre d'altres, criteris de percentatge segons la població dels municipis. D'aquesta manera, per a les poblacions de fins a 1.000 habitants les subvencions no podran excedir el 95 % del pressupost de les despeses subvencionables, per als de 1.001 a 2.000 habitants, fins al 90 %; de 2.001 a 5.000 habitants, fins al 80 %; de 5.001 a 10.000 habitants, fins al 75 %; de 10.001 a 20.000 habitants, fins al 70 %, i per als de més de 20.000 habitants, fins al 50 %.


Altres actuacions de suport motivades pel Gloria

La Diputació de Girona, des del primer moment, va oferir suport a les corporacions gironines afectades amb recursos tècnics i econòmics per iniciar els treballs de reconstrucció. Assistència i Cooperació als Municipis va centrar aquest suport en la recollida d'informació sobre l'abast dels danys provocats pel temporal i la seva valoració i es va coordinar amb la resta d'administracions afectades per oferir les màximes ajudes possibles.

Així mateix, al llarg dels últims mesos la Diputació de Girona també va aprovar la realització d'un altre expedient de crèdit extraordinari, per valor de 2.725.800 euros, per pal·liar els efectes del Gloria en l'àmbit d'actuació de la Diputació de Girona: el 42,4 % a reparar les afectacions en les rutes del Consorci de les Vies Verdes de Girona; el 41 %, per a la xarxa viària gestionada per l'ens supramunicipal, i el 16,6 % restant, per a la reparació de les carreteres que formen l'àrea gironina del Parc Natural del Montseny.