Notícies

La Diputació de Girona destina prop de cinc milions d'euros a pal·liar els efectes del temporal Gloria

Foto : La Diputació de Girona destina prop de cinc milions d'euros a pal·liar els efectes del temporal Gloria

Dos milions d'euros estan destinats als ajuntaments gironins i 2.725.800 euros al Parc Natural i Biosfera del Montseny, la xarxa viària i les vies verdes de Girona

L'objectiu és donar suport als ens locals i al territori gironí per reparar els desperfectes ocasionats per aquest fenomen meteorològic

Al llarg dels últims dos mesos la Diputació de Girona ha aprovat la realització de dos expedients de crèdit extraordinaris que aportaran un total de 4.725.800 euros per pal·liar els efectes ocasionats pel temporal Gloria, que va tenir lloc durant la setmana del 20 de gener d'aquest 2020 i que va produir afectacions remarcables a tota la demarcació de Girona.

Aquest fenomen meteorològic advers va provocar el desbordament de rius i rieres, entre els quals es troba el riu Ter, a causa de l'acumulació d'aigua del temporal i va ocasionar nombrosos desperfectes en el litoral català. Davant d'aquesta situació d'emergència, la Diputació de Girona ha volgut donar el seu suport als ajuntaments de les comarques gironines i contribuir-hi a través de la creació d'aquests expedients de crèdit extraordinaris amb l'objectiu de proveir de recursos econòmics el territori gironí i així fer front conjuntament a aquesta situació excepcional. Es tracta d'actuacions urgents que s'havien d'atendre amb celeritat i que no es podien demorar fins a l'exercici següent.


Suport econòmic per als ajuntaments gironins

Per una banda, l'expedient de crèdit extraordinari més recent va ser aprovat en la sessió plenària del 24 de març passat. Dels més de set milions d'euros extraordinaris aprovats en aquest nou crèdit, 2.000.000 d'euros es destinaran íntegrament als ajuntaments de les comarques gironines per ajudar-los a finançar les despeses ocasionades per aquest fenomen meteorològic als seus municipis, atès que l'ens supramunicipal té com una de les seves funcions principals l'assistència econòmica als municipis i el suport a la prestació adequada dels seus serveis mínims.

La concessió d'aquestes subvencions, en règim de competència competitiva, es vol coordinar amb les línies de subvenció que aprovi la Generalitat de Catalunya i anirà destinada als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades incloses en l'àmbit territorial de la Diputació de Girona que compleixin els requisits i les condicions generals que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Actualment, la modificació de crèdit està pendent d'exposició pública. Un cop finalitzi aquest període, que és de quinze dies hàbils, es dotarà de crèdit les aplicacions pressupostàries corresponents.


Inversió en xarxa viària, vies verdes i infraestructures del Parc Natural del Montseny

Per altra banda, l'expedient de crèdit extraordinari aprovat al ple del mes de febrer, concretament el 18 de febrer, aporta un total de 2.725.800 euros per pal·liar els efectes del temporal Gloria en l'àmbit d'actuació de la Diputació de Girona. Aquestes ajudes, que ja s'han començat a tramitar, estan distribuïdes de la manera següent: el 42,4 % de l'import és destinat a reparar les afectacions en les rutes del Consorci de les Vies Verdes de Girona; el 41 %, a les emergències en la xarxa viària gestionada per l'ens supramunicipal, i el 16,6 % restant, per a la reparació de les carreteres que formen l'àrea gironina del Parc Natural del Montseny.

Concretament, un import d'1.155.800 €  està dedicat a reparar els danys més importants a les vies verdes de Girona, de les quals és gestora la Diputació a través del Consorci de les Vies Verdes de Girona. Aquestes afectacions s'han centrat en sis punts principals: la reconstrucció del pont d'Anglès - la Cellera (552.800 € ), arranjament de forats i reposició de sauló en més de 20 quilòmetres al llarg de les rutes (360.000 € ), condicionament del ferm formigonat a la Cellera de Ter (105.000 € ), reparació de la plataforma de la via verda al Pasteral (85.000 € ), retirada de les esllavissades de terres, vorals, i arbres a la Ruta del Ferro i del Carbó així com a la Ruta del Carrilet I (28.000 € ), i reposició d'esculleres i murs de contenció que van quedar desplaçats (25.000 € ).

En aquests moments les gestions o treballs necessaris per resoldre totes les afectacions es troben iniciades, tot i que s'han hagut d'aturar temporalment a causa de l'estat d'alarma establert per l'emergència sanitària produïda per la COVID-19. Algunes ja són visibles però d'altres trigaran més temps, precisament perquè són molt importants, com és el cas de la plataforma del Pasteral i l'arranjament del pont de la riera d'Osor, a Anglès. En aquest últim cas, la tasca d'habilitació d'un traçat alternatiu per protegir els usuaris de la via verda ha estat finalitzada.

Per altra banda, un import d'1.120.000 euros ha estat utilitzat per a les emergències en la xarxa viària gestionada per la Diputació. Fins a un total de 91 carreteres van patir danys de diversa consideració produïts pel temporal Gloria. Aquests danys van requerir una actuació immediata per garantir la seguretat viària (esllavissades, soscavacions, aterraments, problemes en el drenatge, etcètera).

Així mateix, actualment es duen a terme diverses obres d'emergència a causa dels efectes del temporal Gloria a les carreteres GI-551 (de Sant Hilari Sacalm a Santa Coloma de Farners), GI-542 (Osor), GIV-5201 (de Viladrau a Sant Marçal de Montseny), GI-7525 (d'Amer a Sant Martí Sacalm) i GIV-5441 (d'Espinelves a la BV-5201 a Sant Sadurní d'Osomort). Es tracta d'estabilitzacions de talussos, podes i reparacions d'elements de drenatge de les carreteres (obres de drenatge, passos salvacunetes o ponts). Totes aquestes obres han quedat temporalment aturades per l'estat actual d'alarma, a excepció de la que s'està realitzant a la GIV-5441, a Espinelves. Els treballs d'emergència en aquesta carretera, que es centren en la restitució d'un talús inestable amb un mur d'escullera, no es poden aturar atès que hi ha un elevat risc de seguretat viària per als usuaris. Si no s'executés podria haver-hi afectacions importants a la calçada: enfonsaments o soscavacions.

Finalment, un total de 450.000 euros estan destinats a la restauració dels camins estratègics per a la gestió del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, del qual la Diputació de Girona és cogestora juntament amb la Diputació de Barcelona. Arran del temporal, 165 quilòmetres de la xarxa viària bàsica del Parc Natural es van veure greument afectats, segons van estimar inicialment els serveis tècnics del Parc: 106 quilòmetres al municipi d'Arbúcies, 32 quilòmetres al municipi de Viladrau, 22 quilòmetres al municipi de Riells i Viabrea, 2 quilòmetres al municipi de Sant Feliu de Buixalleu i 2 quilòmetres al municipi de Breda. Així mateix, van valorar la realització de diverses actuacions d'emergència per reparar les infraestructures malmeses en trenta-quatre trams de camins.

Aquestes ajudes es canalitzaran a través dels ajuntaments afectats mitjançant una subvenció directa: Ajuntament d'Arbúcies (236.000 € ), Ajuntament de Viladrau (145.000 € ), Ajuntament de Riells i Viabrea (63.000 € ), Ajuntament de Sant Feliu Buixalleu (3.000 € ) i Ajuntament de Breda (3.000 € ). A més, aquestes subvencions, que ja s'estan tramitant, compten amb la cooperació continua entre els tècnics del parc i els de la Diputació Girona, tant des de l'anàlisi inicial de la situació com en la gestió i aplicació al terreny.

Els municipis afectats disposen de la documentació relativa a les afectacions i dos d'ells ja han redactat les memòries valorades i han tramitat la sol·licitud d'ajuts a la Diputació de Girona.  Les intervencions que es proposen han de dotar els camins dels elements necessaris per minimitzar el risc de degradació causat per l'aigua i garantir la seguretat del trànsit dels usuaris, la majoria dels quals són residents dels nombrosos habitatges disseminats per la zona, guardes del Parc, membres de l'Agrupació de Defensa Forestal Riells i de l'Agrupació de Defensa Forestal Guilleries-Montseny i bombers en el cas d'extinció d'incendis.

Actualment, a més, pel que fa a les obres a Arbúcies, s'han executat actuacions d'urgència i s'han reparat desperfectes produïts per esllavissades. A Viladrau també s'han dut a terme actuacions d'emergència, s'han eliminat esllavissades i, a més, es va iniciar el tram de la Sala amb un 40 % de les tasques executades, tot i que ara està tot aturat arran de l'estat d'alarma. Pel que fa a Riells i Viabrea, s'ha repassat i protegit el camí de Gualba, i s'han dut a terme altres actuacions concretes en camins particulars per poder accedir a les masies de Can Nadeu i al camí de Can Marlet. A Breda, les obres estan començades, tot i que s'han hagut d'aturar també per la pandèmia de la COVID-19, i a Sant Feliu de Buixalleu, encara no han iniciat els treballs.