Notícies

350.000 euros en ajuts a ajuntaments per a actuacions municipals per nevades i glaçades

Foto : Foto: carretera Ribes-Bruguera
Com cada any, la Diputació de Girona ha aprovat la convocatòria de subvencions a ajuntaments per a actuacions municipals per nevades i glaçades. En aquesta edició, l'import total és de 350.000 euros. En concret, els ajuts serviran per finançar les despeses de béns corrents i serveis (com ara la neteja de neu) i les d'adquisició de maquinària o instal·lacions motivades per aquestes situacions. Els municipis que hi estiguin interessats podran sol·licitar aquestes subvencions a partir de demà i fins al 30 d'abril.

De l'import total dels ajuts de la convocatòria, 200.000 euros es destinaran a les despeses corrents dels ajuntaments per nevades i glaçades i els 150.000 euros restants, a inversions per aquests mateixos motius. Les actuacions municipals que optin a aquestes subvencions s'hauran d'haver efectuat entre l'1 de novembre de 2018 i el 30 de setembre de 2019, en el cas de les despeses corrents, i entre l'1 de novembre de 2018 i el 30 de novembre de 2019, en el cas de les inversions.

Amb la finalitat d'atendre tantes sol·licituds com sigui possible o de destinar un import més alt a les subvencions, el crèdit de 350.000 euros inicialment previst es podrà ampliar amb una quantitat addicional de 100.000 euros.  

En l'edició passada, la Diputació de Girona va atorgar un total de 505.000 euros a 67 ajuntaments de les comarques gironines per a actuacions derivades de les nevades i glaçades, dels quals, 155.000 euros van ser per a inversions i 350.000 euros, per a despeses corrents.