Notícies

La Diputació de Girona destinarà 13.020.000 euros als ajuntaments gironins mitjançant el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, un 11 % més que l’any passat

Foto : La Diputació de Girona destinarà 13.020.000 euros als ajuntaments gironins mitjançant el Fons de

La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha aprovat destinar 13.020.000 euros als municipis gironins a través del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2016. Amb aquest ajut, l’ens supramunicipal augmenta en 1.300.000 euros (un 11 %) la dotació de l’any passat. La convocatòria de sol·licituds ja està oberta, i els ajuntaments podran invertir el 85 % de l’ajut en inversions municipals i despeses corrents de serveis de caràcter obligatori (com ara l’enllumenat públic, el clavegueram, l’accés a nuclis de població, la pavimentació de vies públiques, la neteja viària, etc.), i el 15 % restant, a despeses culturals.

Nou criteri per a les inversions culturals

Pel que fa a les inversions culturals, una part de la subvenció s’haurà de destinar a fomentar la dinamització i les activitats a les biblioteques i sales de lectura municipals de tots aquells ajuntaments que comptin amb algunes d’aquestes instal•lacions. Amb aquest nou criteri, la Diputació de Girona vol impulsar i dinamitzar les biblioteques i les sales de lectura, atesa la importància d’aquests equipaments en la dinàmica cultural, educativa i social dels municipis.

El termini de presentació de sol•licituds ja està obert, i finalitza el 15 de març. 

El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, creat fa tres anys per la Diputació, uneix els antics Fons de Subvencions de Cooperació Municipal i Fons de Cooperació Cultural. Les bases reguladores del nou fons permeten finançar fins al 100 % de la despesa subvencionada, així com destinar-lo a despesa corrent o a despeses d’inversió, característiques introduïdes els darrers anys amb l’objectiu de fer front a la situació de crisi econòmica i financera.

Les despeses municipals que es poden finançar amb càrrec al fons són:

  • a) Despeses en inversions reals i transferències de capital
    Despeses en inversions reals i transferències de capital en serveis de competència municipal.
  • b) Despeses en béns corrents i serveis vinculades a la prestació de serveis obligatoris
  • c) Despeses culturals
    Despeses en béns corrents i serveis efectuades en l’àmbit de la cultura, les arts i la música. A les despeses culturals, els ajuntaments hauran de destinar-hi el 15 % de la subvenció anual que els correspongui en concepte d’aquest fons.

La quantitat que correspon a cada ajuntament es pot consultar dins el document adjunt.