Notícies

Èxit de la jornada sobre l’aplicació de la llei de transparència als ens locals 

Foto : Foto: Martí Artalejo

La Diputació de Girona ha organitzat avui una jornada sobre l’aplicació de la Llei de transparència als ens locals perquè el seu personal es formi i puguin complir les obligacions marcades per la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. L’èxit de la jornada estava assegurat, ja que es tractava d’una segona sessió, després que en la primera, que va tenir lloc fa una setmana, amb més de 150 assistents, quedessin gairebé 100 persones en llista d’espera, que són les que han acudit a la jornada d’avui.

La presentació de la jornada ha estat a càrrec de Fermí Santamaria, vicepresident i diputat de Cooperació Local; Anna Brunsó, tècnica de Participació Ciutadana, i Josep Matas, advocat, que han explicat que la Llei 19/2014 estableix que, a partir de l’1 de gener del 2016, els ens locals (ajuntaments, consells comarcals i consorcis) hauran de tenir publicades als seus webs un total de 128 informacions. Això representa una tasca més a desenvolupar pels ajuntaments, que en molts casos acumulen ja moltes competències i tenen pocs recursos humans i econòmics.

És per això que la Diputació ha creat i ha presentat a la jornada l’Oficina de Transparència, que s’encarrega d’ajudar especialment els 187 municipis gironins amb menys de 5.000 habitants, ja que són els que disposen de menys recursos humans i econòmics. La manera de fer-ho és oferint a cada ajuntament la possibilitat de tenir un portal de transparència al propi web. Es tracta d’un portal marc elaborat pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) que cada ajuntament podrà personalitzar i que ja tindrà un 40 % de les informacions carregades automàticament. D’aquesta manera, els ajuntaments hauran d’encarregar-se d’emplenar només el 60 % de la informació restant, amb el consegüent estalvi de recursos humans i econòmics que això els suposa. 

A la vegada, cada portal de transparència municipal estarà connectat amb el Portal de Transparència de Catalunya (www.transparenciacatalunya.cat), que recollirà totes les dades de les administracions públiques catalanes.