Notícies

S'obre la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Local de la Diputació de Girona

Foto : S'obre la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Local de la Diputació de Girona
  • Com a novetat d'enguany, els ajuntaments gironins disposaran d'un apartat web on podran trobar les respostes a les preguntes més freqüents a l'hora de sol·licitar aquesta subvenció


El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, principal línia de subvencions de la Diputació de Girona, ha obert la seva convocatòria per aquest exercici 2021. Fins al proper 19 de març les entitats locals de la demarcació de Girona podran sol·licitar aquestes ajudes anuals que compten amb una dotació de 20.166.000 euros

Enguany, com a novetat, s'ha creat un nou apartat al portal web de l'ens supramunicipal per ajudar els municipis gironins a l'hora de sol·licitar, justificar, prorrogar i canviar el destí d'aquestes ajudes.

Gràcies a les 20 preguntes freqüents (FAQs) presents en aquesta secció, els municipis podran conèixer de forma senzilla i immediata les respostes als principals dubtes que se'ls puguin plantejar (http://bit.ly/FAQFCEC21).

Per exemple, sobre les sol·licituds, se'ls aclareix que cada entitat local podrà presentar només una sol·licitud, sense necessitat d'incloure-hi memòries ni projectes, i que ho poden fer pels conceptes de despeses en béns corrents i serveis obligatoris, d'inversió, culturals, camins i en noves tecnologies.

Pel que fa a la justificació, s'exposa la data límit de les factures justificatives i s'informa que el percentatge que es subvenciona, amb el límit de subvenció concedida, és del 100% (a excepció de les despeses en camins, que és del 90%).
Finalment, a l'apartat de pròrroga i canvi de destí, se'ls esclareix que aquests tràmits sí que es poden demanar tot i que dins d'unes condicions determinades.

L'objectiu del Fons de Cooperació Econòmica i Local és oferir assistència Econòmica als municipis amb la finalitat de garantir la igualtat d'oportunitats i el desenvolupament del món local del territori. La Diputació de Girona pretén, així, incentivar les inversions municipals, contribuir al finançament dels serveis municipals obligatoris, promoure les activitats de caràcter cultural i facilitar l'accés a les noves tecnologies.