Notícies

La Casa de Cultura de la Diputació de Girona impulsa una campanya per promoure la programació de teatre amateur als municipis

Foto : Fotoragrafia: Martí Artalejo

La Fundació Casa de Cultura de la Diputació de Girona ha presentat avui la Campanya de Teatre amateur 2015, un projecte per incentivar la programació d’obres de teatre de companyies no professionals als municipis. Aquest projecte dóna compliment al compromís que el Vicepresident de la Diputació de Girona,  Xavier Soy, va anunciar en la darrera edició del Festival de Teatre Amateur (FITAG), en l’acte de presentació de l’estudi sobre el cens del teatre no professional que va realitzar la Federació Teatral Amateur Gironina (FTAG) per encàrrec del mateix Festival.


El projecte preveu la selecció d’un màxim de quinze obres per confeccionar un catàleg i garantir a les companyies la contractació d’una màxim de tres actuacions amb un caixet màxim de sis-cents euros entre els ajuntaments, institucions o entitats que desitgin programar-les. Aquestes representacions hauran de tenir lloc entre la data de notificació de la selecció de l’obra a la companyia seleccionada i el 30 de novembre de l’any en curs.


El període d’inscripció s’obre aquest dilluns dia 2 de març i es clou el dilluns 23 de març. La sol·licitud, que requereix la presentació d’un vídeo de l’obra, es pot formalitzar a través de la web de la Casa de Cultura de Girona. El vídeo es pot adjuntar al formulari d’inscripció digital o, alternativament, es pot lliurar personalment o per correu postal certificat.

Una vegada tancat el període d’inscripció establert, una Comissió Qualificadora en seleccionarà un màxim de quinze per confeccionar un catàleg d’obres de teatre amateur perquè els ajuntaments i entitats socioculturals interessades les puguin incloure en les seves programacions. La comissió considerarà els diversos aspectes de les obres presentades, com la interpretació, l’escenografia, el vestuari, la il·luminació o la dramatúrgia, i les obres amb més puntuació seran les seleccionades.

Aquesta comissió estarà formada per un representants de la Diputació de Girona, la Fundació Casa de Cultura de Girona, la Federació Teatral Amateur Gironina (FTAG), el Festival de Teatre Amateur (FITAG), el Teatre Municipal de Girona i el Centre de Formació Teatral el Galliner.


Suport de la Federació Teatral Amateur Gironina (FTAG)


La FTAG col·laborarà, en coordinació amb la Casa de Cultura de Girona, en les tasques de difusió de la campanya entre les companyies de teatre i també l’acompanyament dels sol·licitants per a la seva correcta participació: des de la tramitació de sol·licituds fins a la justificació documental de les actuacions fetes i la tramitació de les factures corresponents a les representacions efectuades.


L’acord de col·laboració entre la Casa de Cultura de la Diputació i la FTAG preveu el seguiment i acompanyament dels grups de teatre seleccionats tant en la promoció com en la representació de les seves obres. També preveu que la Federació treballi perquè, en la mesura del possible, els municipis organitzin mostres de teatre que incloguin diverses representacions de les obres seleccionades en el catàleg, sens prejudici que puguin formar part de la mostra altres companyies no incloses. Aquestes mostres, a més del benefici de la contractació de grups per part de la Casa de Cultura, obtindran suport per a la promoció publicitària en els mitjans de comunicació locals i comarcals; premsa escrita, ràdio, xarxes, etc.


La nova campanya pretén recuperar l’esperit de fórmules anteriors com el Projecte T o el Visionat, que també havien estat impulsats per la Diputació de Girona. En l’estudi presentat l’estiu passat es va poder comprovar com aquesta és una de les demandes més recurrents de les companyies, que sovint preparen obres que no aconsegueix en tenir recorregut més enllà del seu municipi. 

El Vicepresident de la Diputació de Girona, Xavier Soy, ha destacat la importància del teatre a les comarques gironines visible en el gran gruix de companyies existents als municipis i la conveniència d’impulsar una campanya com la que avui es presentava vinculant-la al Festival Internacional de Teatre Amateur. Soy ha volgut remarcar que aquesta campanya no es pot entendre en detriment del teatre professional i ha anunciat també que s’està treballant paral·lelament en una línia de suport en aquest àmbit.