Notícies

INSPAI publica una guia de bones pràctiques en els processos de digitalització d'arxius fotogràfics

Foto : INSPAI publica una guia de bones pràctiques en els processos de digitalització d'arxius fotogràfics

INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, ha publicat la seva primera guia de digitalització d'arxius fotogràfics.

Aquesta guia de digitalització va dirigida a arxius, museus, centres documentals i equipaments culturals que gestionin documentació fotogràfica.

S'hi descriuen tots aquells aspectes relacionats amb les bones pràctiques en els processos de digitalització de material fotogràfic. Aquests processos es basen, principalment, en la digitalització amb càmera fotogràfica, tot i que també es preveuen aspectes que cal tenir en compte en cas d'utilitzar un escàner.

L'objectiu és establir les pautes necessàries per assolir uns nivells de qualitat d'imatge que permetin la reproducció correcta dels originals, incloent-hi negatius de qualsevol format, en color i en blanc i negre, diapositives, còpies sobre paper o altres suports opacs, autocroms i qualsevol original fotogràfic compost per una imatge fixa sobre un suport pla.

INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, és un servei públic especialitzat que forma part de l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació de Girona i es caracteritza perquè és un dels pocs equipaments específics dedicats a la recollida, el tractament, la conservació, la difusió, la creació i la promoció de la imatge, així com a la formació i l'assessorament tècnic dirigit a municipis i a centres i equipaments culturals.

El vicepresident responsable de l'Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, recorda com «als anys noranta la Diputació va sentir la necessitat de potenciar la preservació de la memòria històrica fotogràfica i audiovisual de les comarques gironines i va decidir crear el seu propi arxiu». INSPAI és encara avui dia un dels escassos equipaments específics de tot l'Estat espanyol dedicats a la recollida, el tractament, la conservació, la difusió, la creació i la promoció de la imatge.

Les eines descrites en aquesta guia poden conduir a l'obtenció de reproduccions de preservació, tot i que, segons els materials a digitalitzar, en alguns casos caldrà fer anàlisis de qualitat d'imatge més detallades per poder dissenyar processos que garanteixin l'obtenció de còpies de preservació mitjançant mesures objectives.

Piñeira explica que la guia «és un pas més en la vocació de servei del centre, que regularment organitza activitats i actuacions de formació i assessorament tècnic, no només a la demarcació de Girona, sinó també arreu de Catalunya o fins i tot a l'estranger», i que avui dia ja compta amb gairebé un milió d'imatges digitalitzades.

 

La guia de digitalització inclou:

  • La descripció dels atributs de qualitat d'imatge i les indicacions per fer-ne valoracions visuals que permetin garantir el compliment d'uns mínims acceptables de qualitat.
  • Les característiques d'equipament necessàries, segons els materials a digitalitzar, així com els elements que s'han de tenir en compte per muntar l'estació de digitalització.
  • Els aspectes tècnics que cal tenir en compte per establir els ajustaments d'il·luminació, captació i tractament de les imatges.
  • Les característiques tècniques de l'arxiu màster i alguns principis bàsics per la seva conservació.

 

La guia de digitalització d'arxius fotogràfics d'INSPAI es pot descarregar gratuïtament a:

https://www.inspai.cat/Inspai/ca/publicacions-fotografia?variant=guia_de_digitalitzacio