Notícies

S'engega un projecte pilot per fomentar l'ús de les biblioteques per part dels menors tutelats

Foto : S'engega un projecte pilot per fomentar l'ús de les biblioteques per part dels menors tutelats

El Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona i els Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya impulsen aquesta iniciativa, que s'ha engegat aquesta setmana

Les biblioteques que participen inicialment en el projecte són la Fages de Climent de Figueres, la Comarcal de Blanes i la de Palafrugell

El Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona ha iniciat un projecte pilot conjuntament amb els Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona per consolidar la relació entre les biblioteques i els centres de menors tutelats gestionats per la Generalitat de Catalunya. Les primeres activitats s'han engegat aquesta setmana.

La biblioteca pública, com a equipament clarament inclusiu i obert a tota la ciutadania, té, entre els seus objectius, esdevenir un espai que complementi tot tipus de processos socialitzadors.

En el cas concret d'aquest projecte, la voluntat és consolidar el valor social de la biblioteca reforçant els vincles amb els centres per tal de fomentar-ne l'ús per part dels menors tutelats, ja sigui amb l'acompanyament dels responsables dels centres o bé de forma autònoma. També ha de permetre donar a conèixer totes les possibilitats i oportunitats que la biblioteca els pot oferir per al seu desenvolupament personal.

Les biblioteques públiques que inicialment participen en el projecte són la biblioteca Fages de Climent de Figueres, la biblioteca Comarcal de Blanes i la biblioteca de Palafrugell.

El projecte té, com a element clau, la cooperació dels diversos agents implicats: el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona, els Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya a Girona, biblioteques municipals i serveis socials dels ajuntaments. La implicació de la figura del dinamitzador cívic esdevé clau com a nexe entre els responsables dels centres tutelats i els directors de les biblioteques, de manera que es puguin establir canals de comunicació contínua i fluida.

El projecte s'inicia amb el taller "Relats de vida", que pretén potenciar la creativitat artística i la reflexió crítica a través de la cultura hip hop, i es complementa amb una oferta inclusiva d'activitats formatives que des de fa anys s'ofereixen a les biblioteques:

  • Formació TIC: cursos per millorar l'alfabetització informacional i la formació en programari informàtic.
  • Bibliomakers: activitats formatives en què es fa ús de la tecnologia com a eina.

Complementàriament, el projecte es reforça amb activitats proposades per cada biblioteca.

Durant el 2021, el projecte s'ampliarà amb activitats de foment de l'hàbit i la competència lectora.