Notícies

Entra en funcionament el nou web d'INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona

Foto : Autor: Martí Artalejo
INSPAI custodia més d'1,5 milions d'imatges històriques i actuals de les comarques gironines.

Amb la renovació del web, INSPAI vol garantir una millor usabilitat als usuaris, presentar el contingut d'una manera més neta i clara, i millorar l'eina de recerca del fons i de les col·leccions d'imatges.

Aquest dimarts, 12 de juny, s'ha presentat el nou web d'INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. A l'acte hi han participat: Albert Piñeira, vicepresident de la Diputació de Girona; Josep Bosch, cap de Sistemes i Noves Tecnologies; Natàlia Navarro, cap d'INSPAI, i els tècnics Laura Tàrrega, tècnica documentalista d'INSPAI, i Joan Turon, tècnic de sistemes i noves tecnologies.

INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, és un servei públic especialitzat que forma part de l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona, i que es caracteritza perquè és un dels pocs equipaments específics dedicats a la recollida, el tractament, la conservació, la difusió, la creació i la promoció de la imatge, com també a la formació i a l'assessorament tècnic dirigit a municipis i a centres i equipaments culturals.

Els objectius principals d'INSPAI són preservar la memòria històrica fotogràfica i audiovisual de les comarques gironines i fer-ne difusió, així com promoure la fotografia actual i donar-la a conèixer mitjançant exposicions i publicacions.

Amb la renovació del web, INSPAI garanteix una millor usabilitat als usuaris amb la presentació dels continguts d'una manera més neta i clara, i una millora de l'eina de cerca dels seus fons i col·leccions d'imatges.

Segons els tècnics, el nou lloc web ha volgut donar una nova imatge visual d'INSPAI. S'ha apostat per un disseny net, clar, poc carregat i funcional. S'han reorganitzat i reestructurat els continguts i s'ha creat una arquitectura de base de dades paral·lela que fa més fàcil la visualització i la recerca de les imatges.

En paraules d'Albert Piñeira, vicepresident de la Diputació de Girona, «cal entendre la fotografia com una part molt important del nostre patrimoni cultural, perquè moltes vegades una "simple" imatge proporciona una informació única sobre un fet passat. En aquest sentit, les fotografies de què disposem són essencials per comprendre els darrers cent setanta anys. Gairebé tots els fons i les col·leccions fotogràfiques són molt valuosos des del punt de vista informatiu i testimonial, i serveixen a qualsevol centre dedicat a la recerca, l'estudi i la conservació del patrimoni. Des d'aquest punt de vista, treballar per la conservació del patrimoni fotogràfic vol dir vetllar per la conservació del patrimoni cultural».

La cap d'INSPAI, Natàlia Navarro, ha comentat que «INSPAI custodia més d'1,5 milions d'imatges històriques i actuals de les comarques gironines i altres llocs. Són de 891 autors (i d'altres de desconeguts) i de 23 col·leccions i fons. Ara, la nova web permet consultar i descarregar 36.304 imatges. I continua creixent». I ha afegit: «La renovació del web garanteix una millor usabilitat als seus usuaris, presenta el contingut d'una manera més neta i clara, i millora l'eina de cerca dels seus fons i col·leccions d'imatges».

Josep Bosch, cap de Sistemes i Noves Tecnologies, ha destacat que «s'ha dotat de tecnologia aquest projecte amb la idea de no haver d'utilitzar intermediaris perquè l'accés pugui ser d'algú que té una cosa a algú que la necessita, i això també val per a les fotografies. Aquesta simplificació però, té un esforç important al darrere. La nostra tasca ha consistit a fer que les imatges arribin als ordinadors dels usuaris en qüestió de minuts mitjançant eines de cerca i tecnologia».

En la presentació del nou web s'ha destacat l'apartat de les actuacions que es realitzaran i l'agenda connectada a les xarxes socials, i s'han ressaltat les exposicions virtuals que es poden veure, que aniran augmentant progressivament.

El disseny del nou web l'ha realitzat Iglésies Associats; del disseny de continguts i de la part estàtica, se n'ha encarregat INSPAI directament; i la programació, el cercador i la part dinàmica dels continguts han estat gestionats des de l'Àrea de Sistemes i Tecnologies de la Informació de la Diputació.


Dades d'INSPAI

INSPAI custodia més d'un milió i mig d'imatges de les comarques gironines i d'altres indrets.

Tot i que el nombre total d'imatges digitalitzades i descrites en el Centre és de 595.327, a dia d'avui, 36.304 són visibles al lloc web d'INSPAI (5.772 entre reportatges i imatges soltes), atès que moltes s'han de revisar i corregir-ne les descripcions, entre d'altres.

Aquest nombre d'imatges va augmentant cada dia.

El nombre total d'autors, a part dels desconeguts, és de 891.

El nombre de col·leccions i fons pujats i visibles al web és de 23. De pendents, n'hi ha 5, tot i que la informació es pot consultar al web.

Un 86,5 % dels fons fotogràfics estan digitalitzats i el 85,6 % dels fons fotogràfics estan descrits.Documentació