Notícies

La Diputació de Girona tindrà un nou espai al Parc Científic per potenciar l’emprenedoria

Foto : Minut de silenci del Ple de la Diputació per l'accident de #Germanwings, l'atac a l'institut #JoanFuster i el

La Diputació de Girona farà una permuta de l'espai que té al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, que passa de 770 a 900 m2, per destinar-lo al desenvolupament d'un projecte d’emprenedoria innovadora i tecnològica. Així ho ha manifestat en el ple d’avui el president de l'ens, Joan Giraut, després que s'hagi aprovat, per unanimitat, l’addenda de modificació del conveni amb la fundació privada del Parc, que comporta un canvi de l’espai cedit a l’organisme supramunicipal.

La memòria de la Comissió de Règim Econòmic i Noves Tecnologies de la Diputació, que presideix Miquel Noguer, posa de manifest que el canvi d’espais proposat no obstaculitza la Diputació, “ben al contrari, ajuda a desenvolupar el programa de foment de l’emprenedoria innovadora i tecnològica”. Aquest programa té l’objectiu de facilitar i potenciar el desenvolupament tecnològic i de recerca, crear un ecosistema àgil i dinàmic, i dotar les comarques de Girona d’un espai d’incubació, emprant un conjunt d’activitats de formació, consultoria i mentoria que aportin als emprenedors eines i recursos amb l’objectiu de facilitar la seva continuïtat.

A més, la disposició de l’espai permetrà a la Diputació, segons el conveni, utilitzar-ne una part per a serveis propis, si les necessitats i els diferents requeriments ho fan aconsellable. Cal recordar que la Diputació de Girona, com a patrona de la Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, rep la cessió d’una sèrie d’espais “per al seu propi ús o per a finalitats relacionades amb les del Parc”, segons diu el conveni.

El canvi de l’espai cedit a la Diputació ha estat proposat pel mateix Parc Científic i Tecnològic. El motiu del canvi cal buscar-lo en l’interès del Parc d’alliberar l’actual espai de la Diputació per als usos  relacionats amb les necessitats plantejades pels sectors socioeconòmics de les comarques de Girona en temes de formació, innovació i transferència.

L’espai cedit fins ara, segons acord del 20 de desembre de 2013, ocupa una superfície de 770 m2 a l’edifici Giroemprèn. En concret, els despatxos B.1.2 i B.1.16 de la planta primera de l’ala B de l’edifici Centre d’Empreses. Per contra, el nou espai, segons l’addenda de modificació, té una superfície major, 900 m2, a l’edifici Narcís Monturiol. Concretament, els espais identificats com a P2 B1 a P2 B12 i P3 B1 a P3 B12. El canvi d’espai, però, no comporta una modificació de la cessió d’ús, que acaba el 16 de desembre de 2080.

La Diputació de Girona es compromet, segons l’addenda al conveni, a conservar el nou espai en el mateix estat, sens perjudici de les millores i obres d’adequació que pugui realitzar, que, a la finalització del conveni, quedaran en benefici de la Fundació. Per contra, la Fundació lliurarà a la Diputació targetes d’identificació per poder accedir al nou espai cedit, com també a la resta d’espais que conformen el Parc Científic.