Notícies

La Diputació de Girona obre una nova línia d'ajuts per proveir d'eines digitals els ajuntaments de menys de vint mil habitants 

Foto : Foto: M. Millan

El Ple de la corporació aprova inicialment les bases reguladores d'aquestes subvencions, amb una dotació prevista que s'acosta als tres milions d'euros

També ha donat llum verda a la memòria resum dels mapes estratègics de soroll de la seva xarxa viària 

Afavorir la transformació digital i la modernització dels ens locals de les comarques gironines, així com millorar el servei que ofereixin a la ciutadania. Amb aquest objectiu, la Diputació de Girona ha posat en marxa una nova línia de subvencions per tal que els ajuntaments de menys de vint mil habitants de la demarcació disposin d'eines, recursos i infraestructura digitals per poder treballar en xarxa. 

El Ple de la corporació ha aprovat inicialment les bases reguladores d'aquests ajuts, que tenen una dotació econòmica total de 2.899.042 euros. «En els últims anys, i com a conseqüència de la pandèmia, els hàbits de treball han canviat a l'Administració pública. Cada vegada, es tendirà més al teletreball i a les reunions virtuals, i el gruix dels ajuntaments tenen problemes per tenir al dia el programari i les eines TIC», ha explicat el vicepresident i president de la Comissió de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació de Girona, Albert Piñeira. 

La Diputació de Girona ha focalitzat aquests ajuts en els municipis més petits, que no tenen àrees de noves tecnologies ni personal específic. En aquest sentit, el projecte té dues vessants: dotar de maquinària i programari els diferents ajuntaments per treballar en un entorn col·laboratiu o bé per teletreballar. Tot això, amb uns estàndards de disponibilitat i seguretat adaptats als nous temps. 

Per als ajuntaments de municipis de menys de cinc mil habitants (cent vuitanta-set a la demarcació), hi ha una dotació específica de 2.555.311 euros. Serviran per finançar portàtils -en funció del percentatge dels llocs de treball administratiu- i llicències de dret d'ús d'un any de durada que permetin dur a terme treball col·laboratiu, formació per als responsables del suport informàtic i els seus usuaris, i la instal·lació de la infraestructura. 

Als que tenen entre cinc mil i vint mil habitants (vint-i-sis municipis), se'ls equiparà d'una sala per fer-hi reunions en línia o teletreball, amb onze portàtils cada una, una pantalla i un projector. En total, hi ha destinats 343.731 euros. 

Aquestes aportacions arriben procedents d'una convocatòria dels fons europeus Next Generation, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

Els mapes estratègics de soroll

El Ple de la corporació també ha donat llum verda a la memòria resum dels mapes estratègics de soroll de la xarxa viària de la Diputació de Girona. Es tracta d'una eina que serveix de base per elaborar plans d'acció per a la millora i recuperació de la qualitat acústica del territori, així com per a una gestió ambiental del soroll més efectiva. 

La legislació europea en matèria de soroll estableix que els titulars d'infraestructures viàries on el trànsit sigui superior als tres milions de vehicles l'any -o, el que és el mateix, 8.219 vehicles al dia- han d'elaborar i aprovar els mapes estratègics de soroll. 

Aquests mapes proporcionen informació sobre els nivells d'exposició de la població a determinats nivells acústics i determinen les zones d'afecció pel soroll produït per una determinada font. Tot plegat, sobre la base de càlculs dels nivells d'immissió acústica.

Per tal de complir aquesta normativa, la Diputació de Girona, a través del servei de Xarxa Viària, ha encarregat i coordinat l'elaboració d'aquests mapes estratègics de soroll en les vies de la seva titularitat que suporten aquesta intensitat mitjana diària de trànsit. En total, són quatre carreteres, amb trams que, agrupats, sumen 3,4 quilòmetres dels 793 de què consta la xarxa viària de la corporació. Són concretament:

  • 2,2 quilòmetres de la GIV-6621, entre l'enllaç de la C-31 a Sant Pol.
  • 560 metres de la GIV-5332, en el tram que va des de la connexió amb el polígon industrial de Montfullà (Bescanó) fins a la rotonda del centre comercial Espai Gironès (Salt). 
  • 400 metres de la GI-8566, d'accés a Castelló d'Empúries.
  • 250 metres de la GIV-6211, des de Figueres fins a l'encreuament del polígon del Far d'Empordà. 

La legislació europea també estableix l'obligatorietat d'impulsar plans d'acció en matèria de contaminació acústica amb l'objectiu de millorar la qualitat acústica en aquestes infraestructures de transport. En aquest sentit, i prèviament a rebre els resultats d'aquesta memòria, la Diputació de Girona ja havia iniciat actuacions per fer-hi front. 

Durant el tram final del 2022, va licitar la incorporació de paviments sonoreductors en diferents carreteres de la seva xarxa viària. Una d'aquestes, precisament, era la GIV-6621, entre l'enllaç de la C-31 a Sant Pol, en la qual s'està actuant a dia d'avui, amb ferm fonoabsorbent. 

Bases reguladores mediambientals

En la sessió plenària de gener també s'ha donat el vistiplau a les bases reguladores per finançar inversions per a la instal·lació de sistemes de producció de calor amb biomassa o bioenergia i xarxes de calor municipal. 

Aquests ajuts per als consistoris o les entitats municipals descentralitzades gironins signataris del Pacte d'alcaldies per al clima i l'energia es distribueixen en tres línies. Una per a calderes o xarxes de calor de menys de 70 kW, amb un import màxim de subvenció de fins a 30.000 euros; una altra, per a calderes o xarxes de calor de més de 70 kW, amb 70.000 euros de màxim; i la tercera, per a l'optimització de calderes o xarxes de calor, amb un import màxim de 10.000 euros.