Notícies

Inauguració de la millora urbana del nucli històric de Vilabertran

Foto : Fotografies: Miquel Millán

La millora urbana que s'inaugurat aquest matí és un dels cinc àmbits del projecte global de remodelació del nucli històric de Vilabertran, a l’entorn de la Canònica, monestir medieval que és l’origen del poble. La rehabilitació, que afecta una plaça i tres carrers, ha tingut un cost de 198.476 €, dels quals 40.000 provenen d’una subvenció de la Diputació de Girona. L’actuació forma part del projecte europeu Feder, que hi ha aportat 99.238 €, i l’Ajuntament n’ha assumit la resta, és a dir, 59.238 €.

La inauguració oficial del nou àmbit de remodelació del nucli antic ha començat amb la recepció, per part de l'alcalde, Martí Armadà, del diputat delegat de Xarxa Viària, Josep Blanch, i de la directora dels Serveis Territorials del departament de Governació de la Generalitat a Girona, M. Assumpció Rodríguez a l'Ajuntament. Després designar al Llibre d'Honor del municipi, les autoritats han anat fins a la plaça Hortolanson ha tjngut lloc la inauguració oficial de la remodelació dels tres carrers i la plaça, a part de l'escultura dedicada a Pau Casals.

L'àmbit que s'inaugura, que és el quart, es concreta en la remodelació dels carrers Sant Ferriol, Pau Casals  i Santa Maria (una fase) i de la plaça d'Hortolans. La rehabilitació de l'espai urbà ha consistit en la renovació del paviment, amb llambordes de formigó, seguint el que ja s'ha fet en altres espais del poble; la renovació de la xarxa d'aigua potable; el soterrament dels serveis de telefonia i electricitat, la col·locació de mobiliari urbà i plantació de vegetació. A la plaça també s'ha ampliat la zona de jocs infantils i s'ha creat un nou accés fins a l'Hort del Prior. A més, a la mateixa plaça s'han col·locat dues escultures que estan relacionades amb els carrers reformats, ja que estan dedicades a Sant Ferriol, que és el patró del municipi, i al músic Pau Casals.

El projecte de remodelació del nucli històric, amb un pressupost global de 570.000 €, es va iniciar el 2012 amb l’arranjament del mur de tanca del cementiri vell que hi ha darrere l’absis de la Canònica, a més de la millora de tot aquell entorn. També s’ha col·locat la senyalització turística . Només falta, per enllestir-ho, la construcció d’un local d’informació i turisme i uns lavabos públics a la plaça  de l'Església. La plaça ja va ser reformada l'any 2011.

La Canònica de Santa Maria de Vilabertran, monument cultural d'interès nacional, és un monestir romànic que l'any 1930 ja va ser declarat monument historicoartístic; va ser adquirit per la Generalitat el 1980 i actualment forma part del Museu d'Història de Catalunya. El monestir, que es va començar a construir a finals del segle XI, és un dels exemples més ben conservats a Catalunya de l'arquitectura de les canòniques regulars medievals.