Notícies

La Diputació reuneix més d'un centenar de tècnics locals per parlar del Pla de Serveis d'Assistència en l'Exercici del Control Intern

Foto : La Diputació reuneix més d'un centenar de tècnics locals per parlar del Pla de Serveis d'Assistència en l'Exercici del C
Aquest divendres, 25 de gener de 2019, ha tingut lloc la II Jornada de Control Intern del Sector Públic Local: el Pla de Serveis d'Assistència en l'Exercici del Control Intern a les Entitats Locals, en el marc de la formació que la Diputació de Girona ofereix als secretaris interventors, interventors, tresorers, càrrecs electes, tècnics i altres professionals de l'Administració local.

L'objectiu d'aquesta segona jornada és informar sobre els resultats del primer exercici del servei d'assistència i oferir una visió de les novetats previstes per a l'any 2019. Els canvis normatius introduïts pel Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, han configurat un nou model de control intern local que requereix una especialització adequada del personal del sector públic local. Per fer front a aquest canvi normatiu i assistir les entitats locals de la demarcació, la Diputació de Girona va crear el Servei d'Assistència en l'Exercici del Control Intern a les Entitats Locals.

La presentació i inauguració de la jornada ha estat a càrrec de la vicepresidenta tercera i presidenta de la Comissió de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda de la Diputació de Girona, M. Àngels Planas. Durant la presentació, la vicepresidenta ha remarcat que «aquesta jornada ofereix una visió concreta de les modificacions en l'exercici del control que implica l'aplicació del Reial decret 434/2017» i serveix per «presentar públicament el Pla d'Assistència en l'Exercici del Control Intern a les Entitats Locals». Planas també s'ha referit al fet que és un servei innovador i pioner al país que té com a finalitat ajudar a millorar l'exercici del control intern de les entitats locals de les comarques gironines.

La jornada ha comptat amb la intervenció de José María Santacana, interventor delegat de la IGAE al Ministeri de Foment, que ha presentat les tendències actuals del model de control intern; Núria Josa, interventora general de la Diputació de Girona, que ha exposat les novetats en l'àmbit de la funció interventora, i Ernest Ruiz, viceinterventor de la Diputació de Girona, que ha parlat de les novetats en l'àmbit del control financer. Finalment, Carles Bassaganya, responsable del Gabinet d'Estudis i Programes, Central de Contractació de l'ACM, ha tractat sobre l'acord marc de serveis de col·laboració en les actuacions d'auditoria pública i control financer de subvencions de les entitats locals de Catalunya.

La cloenda ha anat a càrrec d'Àngels Canals, subdirectora general d'Assistència Jurídica i Règim Local de la Generalitat de Catalunya.