Notícies

Presentació del nou catàleg de serveis en compra pública estratègica

Foto : Presentació del nou catàleg de serveis en compra pública estratègica
La Diputació de Girona ha organitzat una jornada informativa de presentació del nou catàleg de serveis de compra pública estratègica adreçada als ajuntaments de les comarques gironines. Aquesta jornada tindrà lloc el dimecres 17 d'octubre de 2018, de les 9.15 a les 14.00 hores, a l'Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona.

En el marc de la mateixa jornada, també s'hi presentarà el programa de suport tècnic en la tramitació automàtica de procediments abreujats. Sobre aquest àmbit, s'hi donaran les eines necessàries per tramitar de manera àgil i senzilla els procediments oberts simplificats abreujats que preveu la nova Llei de contractes del sector públic, amb l'objectiu d'evitar l'ús abusiu del contracte menor. A més, s'hi facilitaran els models tipus de plec de clàusules administratives particulars adaptats a aquest procediment i també l'accés a l'aplicació desenvolupada per la Diputació de Girona per generar i valorar les ofertes econòmiques de manera automatitzada, segura i interoperable amb els sistemes de contractació electrònica de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC).
 
Consulteu el programa de la jornada a: http://bit.ly/programacompraestrategica
Inscriviu-vos-hi abans del 15 d'octubre a: http://www.ddgi.cat/formacio/381