Notícies

La utilització del domini públic, eix central de la sisena sessió del IX Seminari d'Actualització Jurídica i Dret Local

Foto : La utilització del domini públic, eix central de la sisena sessió del IX Seminari d'Actualització Jurídica i Dret Loc

El diputat Quim Ayats n'ha fet l'obertura remarcant que el concepte domini públic es troba en evolució constant per adaptar-se a les necessitats de cada moment

«Utilització del domini públic: ús general, especial (llicència), privatiu (concessions demanials). Diferències amb el dret de superfície» ha estat el títol de la sisena sessió del IX Seminari d'Actualització Jurídica i Dret Local, que organitza la Diputació de Girona. Com la resta de sessions, s'ha portat a terme en format virtual. 

El diputat d'Habitatge, Assistència als Municipis i Serveis Generals, Quim Ayats, ha donat la benvinguda als participants: «El domini públic és un concepte que evoluciona constantment per adaptar-se a les necessitats de cada moment. En aquest sentit, la transició energètica i el canvi climàtic n'han projectat nous usos que han de ser degudament regulats». És el cas, per exemple, de l'ocupació del sostre d'equipaments públics per instal·lar plaques solars fotovoltaiques o l'ocupació de la via pública amb carregadors d'energia elèctrica per a vehicles.

Domènec Sibina, professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, ha explicat als participants -tècnics dels ajuntaments de les comarques gironines- quin és exactament el règim jurídic actual del domini públic, així com els procediments d'atorgament de les autoritzacions per fer activitats al carrer, amb llicència o amb concessions demanials.

També ha parlat sobre el règim jurídic administratiu del dret de superfície, molt vinculat amb el dels patrimonis públics del sòl, per contraposar-lo amb el de la concessió demanial, i ha resolt els dubtes que han plantejat els participants durant les tres hores de sessió.

En cada sessió del Seminari d'Actualització Jurídica i Dret Local es fa especial èmfasi en les darreres modificacions legals i jurisprudencials que afecten les entitats locals. Enguany consta de set sessions i s'hi ha inscrit cent setanta persones.