Notícies

S'inaugura el IX Seminari d'Actualització Jurídica i Dret Local de la Diputació de Girona

Foto : S'inaugura el IX Seminari d'Actualització Jurídica i Dret Local de la Diputació de Girona

El president de la corporació, Miquel Noguer, n'ha fet l'obertura i ha afirmat que «un dels objectius del seminari és oferir formacions que corresponguin a les necessitats del món local»

Aquest matí ha tingut lloc la inauguració del IX Seminari d'Actualització Jurídica i Dret Local, que per segon any, i per la situació de pandèmia arran de la COVID-19, es fa de forma telemàtica. El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha inaugurat l'acte remarcant que «un dels objectius del seminari és oferir formacions que corresponguin a les necessitats del món local». 

L'objectiu d'aquesta formació és analitzar temes d'actualització juridicoeconòmica, fent especial èmfasi en les darreres modificacions legals i jurisprudencials que afecten les entitats locals, per tal de facilitar la tasca diària al personal dels ajuntaments de la demarcació de Girona.

Enguany l'organització del seminari és directament a càrrec de la Diputació de Girona, després que en els vuit anys anteriors se n'hagués encarregat XALOC. S'hi estableixen set sessions de formació en format videoconferència: «Reconeixements extrajudicials de crèdit», «La consulta pública prèvia en l'elaboració d'ordenances i reglaments en l'àmbit local», «Avaluació ambiental en la tramitació del planejament urbanístic i dels projectes d'obres locals», «Gestió i control dels fons europeus de recuperació, transformació i resiliència de la Unió Europea. El seu impacte en el sector local», «El teletreball. Aspectes generals i regulació», «Utilització del domini públic: ús general, especial (llicència), privatiu (concessions demanials). Diferències amb el dret de superfície» i «Aspectes econòmics de la nova compra pública». 

La primera sessió, realitzada avui, ha estat rellevant pel que fa als reconeixements extrajudicials de crèdit des de les diferents perspectives que afecten directament la gestió municipal. 

Joan Ignasi Puigdollers, síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, ha presentat els ponents d'aquesta primera sessió i ha assenyalat la importància de la formació i l'actualització juridicoeconòmica. La interventora de la Diputació de Girona, Núria Josa, ha moderat el seminari, que ha comptat amb la presència de Laura Atance, subdirectora tècnica del Departament d'Entitats Locals del Tribunal de Cuentas, i Javier Martínez, vicesecretari de l'Ajuntament d'Onil.

En la ponència «Fiscalització coordinada dels òrgans de control extern», la ponent Laura Atance ha exposat la importància de conèixer per a quines obligacions cal utilitzar els reconeixements extrajudicials de crèdit i la necessitat d'un procediment per tramitar-los.

Javier Martínez, ponent de «Contractació administrativa irregular. La utilització indeguda de la revisió d'ofici com a mecanisme de reacció», ha fet una anàlisi crítica dels darrers pronunciaments dels tribunals en relació amb la revisió d'ofici.

El Seminari d'Actualització Jurídica i Dret Local ha arribat en aquesta edició als cent setanta inscrits. És la xifra més alta en una edició. un fet facilitat pel format en línia. Aquesta formació fa especial èmfasi en les darreres modificacions legals i jurisprudencials que afecten les entitats locals, per tal de facilitar la tasca diària al personal dels ajuntaments de la demarcació de Girona.