Notícies

La Diputació de Girona dona a conèixer quatre dels seus serveis als municipis gironins

Foto : La Diputació de Girona dona a conèixer quatre dels seus serveis als municipis gironins

Aquest matí ha tingut lloc, a l’aula magna de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona, la jornada de difusió del Servei d’Expropiacions, els Serveis Jurídics, l’Oficina de Supervisió de Projectes i el Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona. El diputat delegat d’Habitatge, Joaquim Ayats, ha estat l’encarregat d’obrir la jornada i de donar la benvinguda als assistents.

Organitzada per la Diputació de Girona, la jornada ha tingut com a objectiu principal donar a conèixer les prestacions que ofereixen aquests serveis. De manera gratuïta, la institució els posa a disposició dels 221 municipis de la demarcació de Girona en virtut de la competència en matèria d’assistència jurídica i tècnica d’aquest organisme.

El diputat Joaquim Ayats ha afirmat que la finalitat de la Diputació és «donar suport a aquests ajuntaments i resoldre’n les necessitats a fi que puguin ampliar els seus àmbits d’actuació i millorar els serveis que ofereixen a la ciutadania». A més, ha remarcat que «la corporació presta un gran nombre de serveis que estan a l’abast dels municipis. Tanmateix, els municipis sovint en són desconeixedors», i ha afegit que aquest és el motiu pel qual s’ha cregut oportú «informar el personal de les administracions públiques i entitats del sector públic (fonamentalment d’ens municipals) de les principals prestacions a les quals poden accedir».

En l’acte també hi han participat els caps i tècnics de les diferents àrees de la Diputació de Girona: Joan Carles Bonet, cap de Patrimoni i Expropiacions; Marta Forroll, tècnica d’Expropiacions; Cristina Lloret, cap dels Serveis Jurídics; Anna Pla, tècnica d’Habitatge, i Xavier Montal, arquitecte.

El Servei d’Expropiacions depèn de l’Àrea de Secretaria de la Diputació de Girona i es va implantar fa dos anys aproximadament per ajudar els municipis especialment petits en la tramitació d’expedients d’expropiació forçosa, atesa la seva complexitat.

Els Serveis Jurídics tenen una història al darrere de trenta anys d’assistència als municipis. Fa tres anys, aquest servei va elaborar un nou reglament d’assistència jurídica als ajuntaments que recollia dues de les seves funcions: la defensa jurídica gratuïta dels municipis en els processos contenciosos administratius, i l’emissió d’informes jurídics i atenció de consultes sobre temes que afecten l’Administració local.

En relació amb l’Oficina de Supervisió de Projectes, fa dos anys es va confeccionar un nou pla de serveis en compliment de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic. Aquest pla disposa com a competència pròpia de la Diputació de Girona revisar els projectes d’obres redactats pels municipis quan el seu import sigui superior a 500.000 euros, o bé inferior si afecta l’estabilitat, la seguretat o l’estanqueïtat de l’obra.

Finalment, ara fa dos mesos, el Ple de la Diputació de Girona va aprovar el Pla del Servei d’Habitatge, ateses les nombroses peticions dels ajuntaments en aquesta matèria, tot i no tenir una obligació legal de prestar-lo. La Diputació va trobar convenient fer-ho, ja que és una política pública prioritària que cal desenvolupar en el context actual, en què hi ha manca d’habitatges a un preu assequible.