Notícies

El BOP de Girona, que gestiona la Diputació, compleix 180 anys

Foto : El BOP de Girona, que gestiona la Diputació, compleix 180 anys

En els darrers dos anys, s’han realitzat 13.400 consultes del butlletí, que està digitalitzat per l’ens provincial

Dissabte passat, 24 de maig, es van complir 180 anys de la publicació del primer número del Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), que sempre ha gestionat la Diputació. Des del primer número, el butlletí provincial ha publicat ininterrompudament, malgrat alguns problemes d’impressió, les ordres i circulars de la demarcació amb l’objectiu de facilitar-ne el compliment. El 2008 es va esdevenir un canvi important, ja que va passar del suport paper al format electrònic. Aquell any, la Diputació va decidir digitalitzar el fons de paper, des del 1834 fins al 2001, amb la finalitat de preservar tot aquell fons i facilitar l’accés al BOPG. En total, 315.959 pàgines. En els darrers dos anys, hi ha hagut 13.400 consultes, que han estat fetes per 2.573 usuaris diferents.

L'aparició del butlletí responia a l'obligació establerta per la Reial Ordre del 20 d’abril de 1833, de publicar a totes les capitals de província un diari o butlletí periòdic, en el qual s'havien d'inserir totes les ordres, disposicions i prevencions que afectessin els ajuntaments provincials, vinguessin de l'autoritat que vinguessin. La idea de fons, òbviament, no era altra que donar a conèixer ordres i circulars i, d’aquesta manera, facilitar-ne el compliment. Així mateix, l’Ordre establia que els editors del butlletí s’havien de fer càrrec, de manera obligatòria i responsable, de l’enviament de la publicació a tots els pobles de cada província, els quals estaven obligats a subscriure-s’hi. Un any més tard, i en compliment de la Reial Ordre del 24 de febrer de 1834, el dia 24 de maig es va començar a publicar el Butlletí Oficial de la Província de Girona

Impressió

De manera interina, el primer impressor va ser Antoni Oliva. L’any 1843, la impressió del BOPG es va traslladar a la impremta regentada per Tomàs Carreras i Pacià Torras, que feia un any que havia obert. La Tipografia Carreras va ser l’encarregada de publicar-lo fins a l’any 1868. Després de tres subhastes que varen quedar desertes, com també davant el fet que no es podia deixar de publicar i que no es podia augmentar el pressupost d’impressió, la Diputació va acordar imprimir-lo amb mitjans propis a l’edifici de l’Hospici (l’actual Casa de Cultura). Es va crear així el Taller Impremta de l’Hospici, que va imprimir el BOPG des del 29 de juliol de 1868 fins al 2 d’agost de 1962. Aquell any, es va tramitar un concurs que es va adjudicar els tallers Dalmau Carles Pla SA. Aquesta empresa va publicar el BOPG fins al 20 de juny de 2006, any en què va guanyar el concurs Derecho.com (Jursiweb Interactiva, S.L.). Des de l’any 2008, l’edició és únicament electrònica i l’accés a la informació del BOPG és gratuït.

Actualment, la pàgina web del BOPG centralitza tota la informació referent al butlletí i permet, mitjançant la utilització del certificat digital, l'accès els serveis de consulta, tramitació d'anuncis, notificació de la liquidació de les taxes i notificació de la publicació. Els serveis que s’ofereixen a la pàgina web del BOPG són un pas endavant pel que fa a eficàcia i agilitat en la gestió de la publicació d'anuncis i convocatòries. I, alhora, suposen l'accés universal i gratuït a l’edició electrònica del BOPG ja que garanteixen, d'una manera senzilla i immediata, l'accés a tots els anuncis publicats des del mateix dia de la seva edició.

Èxit de visites

L'any 2011 la Diputació de Girona va posar a l'abast del públic i dels investigadors la col·lecció completa digitalitzada del Butlletí Oficial de la Província de Girona a través del seu lloc web www.ddgi.cat . Des de la secció de consulta de l'aplicació digital del BOPG – BOP històric (1834-2001) – es pot accedir a 315.959 pàgines digitalitzades i indexades per anys i exemplars i, amb l'ajut d'un cercador automàtic, realitzar tot tipus de consultes i cerques per text lliure. La iniciativa s'emmarcava en el pla de digitalització de documents engegat l’any 2008 per l’Arxiu General de la Diputació de Girona amb un doble objectiu: preservar i, al mateix temps, fer accessible la informació que contenen dos dels fons documentals essencials de la corporació i que, sens dubte, tenen una importància cabdal per als estudis històrics i municipals de les comarques gironines centrats en els segles XIX i XX. El pla inclou també la digitalització dels llibres d’actes de Ple de la Diputació, als quals també es pot accedir des de la secció “ACTUAL” (actes unificades de l’administració local), del web de la corporació.

La consulta per Internet del BOPG històric a través del web de la Diputació ha estat un èxit inqüestionable. En els dos últims anys 2.573 usuaris diferents han realitzat 13.400 consultes, la qual cosa significa que els arxius, biblioteques i ajuntaments que disposen d’un servei de consulta del BOPG s’han estalviat haver de fer físicament aquestes cerques, i s’han evitat els desplaçaments dels usuaris als centres de referència per fer les consultes. D’altra banda, això afavoreix clarament la conservació dels originals que ja no cal tocar ni fotocopiar per atendre les consultes, i estalvia, a la llarga, els corresponents costos de restauració.

En definitiva, ha estat un pas important, que la Diputació de Girona ha fet per garantir el dret constitucional d’accés a la informació i de compliment dels preceptes d’accés als arxius i registres, establerts en les lleis de procediment administratiu, d’arxius i documents i d’accés electrònic dels ciutadans a l’Administració pública, i, al mateix temps, per contribuir a la millora de la transparència de la institució.