Notícies

«Ordenances fiscals municipals i recaptació», nova sessió del Seminari Ramon Massaguer d'Actualització Jurídica i Dret Local

Foto : «Ordenances fiscals municipals i recaptació», nova sessió del Seminari Ramon Massaguer d'Actualització Jurídica i Dre

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, inaugura la quarta sessió acompanyat del gerent de XALOC, Josep Manel Roson

S'hi analitzen les ordenances i la recaptació i també els aspectes jurídics més rellevants de la recaptació de tributs en els actes registrals

Aquest matí el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha presentat la quarta sessió de l'XI Seminari Ramon Massaguer d'Actualització Jurídica i Dret Local, que ha estat centrada en les ordenances fiscals municipals i la recaptació. Ho ha fet acompanyat del gerent de la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC), Josep Manel Roson.

Després dels mesos d'estiu, s'ha reprès el Seminari d'Actualització Jurídica i Dret Local, un espai on els assistents adquireixen nous coneixements i s'assabenten de les darreres actualitzacions legals i jurisprudencials que afecten les corporacions i els ens locals. Un espai de formació, en definitiva, que permet estar al corrent de les novetats normatives i que alhora dona eines per facilitar la tasca diària dels professionals.

La tributació local, com a element essencial del finançament dels ens locals, ha donat mostres de la seva necessitat de renovació i adaptació. D'una banda, a les noves realitats socials, i de l'altra, a la jurisprudència recent del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem. 

També s'han analitzat els periples d'una figura tributària local com la plusvàlua, o la dificultat per delimitar taxes i preus públics, que ha acabat, després de nombrosos canvis de criteri, amb la creació d'una nova figura: les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari. 

 

Ponències i taula rodona

En la sessió d'avui, la ponent Llum Rodríguez, síndica de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya i exgerent de l'organisme de recaptació i gestió tributària de la Diputació de Barcelona, ha dictat la ponència «Novetats d'actualització jurídica de les ordenances fiscals municipals». L'expertesa de la ponent, integrant de diversos grups de treball per a l'estudi de reformes normatives en l'àmbit dels tributs locals, i l'anàlisi que ha fet de l'actualitat han despertat un gran interès entre els participants, format per personal que gestiona aquests assumptes als ajuntaments de la demarcació de Girona.

La sessió ha continuat amb la participació d'Emília Fuensanta Peñafiel, registradora de la propietat de Girona, que ha incidit en els aspectes jurídics rellevants en actes registrals i qualificacions registrals derivats del procediment de recaptació de tributs locals.

Una taula rodona i un col·loqui amb els membres de la taula i el torn obert de paraules han servit per debatre sobre les ordenances i la recaptació, fent especial èmfasi en les darreres modificacions legals i jurisprudencials que afecten els ajuntaments, amb l'objectiu de facilitar la tasca diària al personal que hi treballa a la demarcació de Girona. Al debat s'han exposat alguns exemples ja viscuts i patits pels òrgans de recaptació i les finances municipals i s'ha incidit també en els nous reptes que suposen figures clàssiques que serveixen per finançar els serveis municipals (com ara la recollida de residus), o en l'actualització necessària de l'IAE (impost d'activitats econòmiques) a la realitat actual.

Aquesta quarta sessió ha mostrat eines i procediments per facilitar la tasca dels professionals i donar resposta als dubtes generats pels canvis jurídics en l'àmbit local en aquesta matèria, els quals requereixen una seguretat jurídica que les ponents Rodríguez i Peñafiel s'han preocupat de traslladar a les ordenances fiscals i els procediments de recaptació incorporant-hi les darreres novetats jurisprudencials. 

El president, Miquel Noguer, ha assenyalat en la seva intervenció que «la temàtica d'avui aportarà, sens dubte, les actualitzacions jurídiques a les tan necessàries ordenances fiscals. Necessàries, perquè són un gran instrument a disposició del món local per configurar la corresponsabilitat fiscal que després ha de permetre prioritzar les polítiques públiques de despesa».

«En aquest sentit, vull posar novament en relleu la tasca, sovint poc visualitzada però imprescindible, que duen a terme les hisendes locals i els òrgans de recaptació, amb especial rellevància al nostre organisme tributari gironí XALOC», ha afegit el president.

Queden encara dues sessions més, de temàtiques diferents:

  • «Escenaris de confusió entre convenis, contractes i subvencions. Aspectes pràctics» i «Encàrrecs a mitjans propis. Elements i requisits per no ser una ficció» (27 d'octubre). 
  • «Novetats legislatives en habitatge i la seva incidència en el món local», «Els habitatges d'ús turístic. Regulació i límits d'intervenció» i «La tramitació dels habitatges d'ús turístic» (24 de novembre).

Convé recordar que la Diputació de Girona, organitzadora de l'esdeveniment, va decidir incorporar el nom de Ramon Massaguer a la denominació oficial del Seminari a partir de la desena edició, com a homenatge al mestratge jurídic municipal de qui va ser secretari general de la corporació entre el juliol de 1984 i el juny de 1989. 

Les primeres vuit edicions del Seminari les va organitzar XALOC, però des del 2022 el Seminari l'organitza la mateixa Diputació de Girona, després d'haver integrat el departament de formació de XALOC a la corporació.