Notícies

El Ple aprova modificacions pressupostàries per optimitzar els objectius previstos per a l'any 2023

Foto : El Ple aprova modificacions pressupostàries per optimitzar els objectius previstos per a l'any 2023

Es tracta de l'aprovació de diferents crèdits extraordinaris i suplements de crèdit que permetran gestionar accions en diversos àmbits, com el medi ambient, la cultura, els esports i l'assistència als municipis

Aquest matí ha tingut lloc el ple de la Diputació de Girona corresponent al mes d'abril, en què s'han aprovat un seguint de modificacions pressupostàries per mitjà de les quals els diferents centres gestors, durant aquest 2023, podran ampliar algunes de les línies d'ajuda ja existents i destinades als ens locals, i també executar-ne de noves. 

D'acord amb els punts aprovats pel Ple, el servei de Medi Ambient podrà començar a treballar en les actuacions previstes en el marc de la subvenció NextGeneration EU rebuda per a la conservació i millora de la biodiversitat de la Reserva de la Biosfera del Parc Natural del Montseny, que cogestionen les diputacions de Girona i Barcelona. 

Amb aquesta ajuda de finançament europeu que ha rebut la Diputació de Girona es podrà donar resposta als principals reptes i amenaces que planteja el canvi climàtic en el funcionament dels ecosistemes, especialment en relació amb la disponibilitat de recursos hídrics i la connectivitat dels hàbitats aquàtics, la gestió i el manteniment dels elements boreoalpins i eurosiberians d'interès i l'eliminació d'espècies exòtiques invasores. 

El projecte té un cost total d'uns 142.780 euros (106.200 euros procedents de l'ajut europeu i 36.580 euros procedents de fons propis de la Diputació de Girona), mitjançant els quals es pretén dur a terme una sèrie de projectes que tenen com a objectiu incrementar la resiliència dels ecosistemes existents al parc: restauració de la connectivitat ecològica de diferents zones; recuperació de boscos, i control i promoció de rodals; manteniment d'espais oberts, i elaboració d'un pla estratègic de ramaderia i agricultura en el parc. 

Reformes a la Ruta del Tren Pinxo
El Ple de la Diputació també ha aprovat un crèdit extraordinari perquè el Consorci de les Vies Verdes rebi una ajuda de 278.555 euros per executar millores a la Ruta del Tren Pinxo, de 37 quilòmetres, entre Girona i Serinyà. Amb aquesta injecció de finançament es podrà millorar la seguretat en la ruta, que actualment presenta deficiències en la senyalització, trams amb el ferm en mal estat, tanques i proteccions d'embornals insuficients, etc. 

Aposta per les comunitats energètiques locals
D'altra banda, també s'han aprovat suplements de crèdit perquè el servei de Medi Ambient pugui seguir oferint assistència als ajuntaments per posar en funcionament les comunitats energètiques locals d'autoconsum. En aquest cas, es destinaran 91.875 euros a finançar la redacció de memòries tècniques per posar en funcionament trenta-cinc comunitats energètiques locals d'autoconsum compartit d'energia elèctrica de producció fotovoltaica. 

Assistència als municipis
Entre els acords més importants que s'han aprovat en aquest darrer ple hi ha les modificacions pressupostàries que tenen a veure amb diferents tipus de subvencions, finançaments i inversions als municipis. Destaquen el suplement de 100.000 euros per subvencionar ampliacions o reformes de cementiris municipals i els 300.000 euros per a la rehabilitació i l'adquisició d'habitatges destinats a polítiques socials (les dues principals línies de subvencions del servei). 

Ajudes a la cultura i l'esport
També és important subratllar l'aprovació de les modificacions pressupostàries que permetran atorgar, des dels serveis d'Esports i Cooperació Cultural, un seguit d'ajudes a diferents entitats i ens locals de les comarques gironines per impulsar projectes i organitzar actes vinculats a aquests dos àmbits: competicions esportives, activitats per al foment de l'esport i la salut, i actuacions i festivals dedicats a la promoció de la cultura popular i la creació i difusió de la música a les comarques gironines.