Notícies

Ourense acull la Comissió de Diputacions, Cabildos i Consells Insulars de la FEMP, amb la presència del president, Miquel Noguer

Foto : Foto: FEMP

Posar en valor la tasca eficient i imprescindible dels governs locals intermedis, sobretot amb els municipis més petits. Aquest ha estat l'eix sobre el qual ha gravitat la Comissió de Diputacions, Cabildos i Consells Insulars de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha tingut lloc aquest dilluns a la localitat gallega d'Ourense i que ha comptat amb la participació del president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer. 

La trobada ha posat de manifest el paper insubstituïble de les diputacions tant en la vertebració del territori com a l'hora d'assegurar les mateixes oportunitats per a les persones amb independència del seu lloc de residència a través de la seva responsabilitat d'assistència als ajuntaments. 

Lligat amb això, s'hi ha abordat el nivell de gestió dels fons europeus Next Generation. En aquest sentit, el president de la Comissió i de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha incidit que els governs locals són els instruments més adequats per gestionar aquests fons: «Sabem com distribuir-ho bé per arribar al racó més petit de cada demarcació, oferint suport logístic i humà». 

En la reunió, també s'ha treballat sobre l'estatut del petit municipi, avançant propostes, i s'hi han debatut altres línies de treball puntuals, com l'accés als serveis socials en petits municipis o la gestió de carreteres en les diferents demarcacions i les dificultats per mantenir-les. 

Aquesta ha estat la penúltima reunió de la Comissió en aquest mandat i l'última que té lloc fora de la seu de la FEMP, a Madrid.