Notícies

La Diputació de Girona destina 1,3 milions d'euros a polítiques d'habitatge locals

Foto : La Diputació de Girona destina 1,3 milions d'euros a polítiques d'habitatge locals

El servei d'Habitatge ha incrementat en 362.518,24 euros els ajuts previstos inicialment en les tres línies de subvencions programades per poder respondre a totes les peticions rebudes.

En total, es finançaran més d'un centenar de projectes en estudis i plans, inversions i adquisició d'habitatges per a cinquanta-set municipis gironins.

"Hem ampliat la dotació inicial en les subvencions per donar resposta a les demandes del territori i perquè considerem que aquest és un dels eixos de treball del Govern de la Diputació", subratlla Joaquim Ayats, diputat d'Habitatge.

El servei d'Habitatge de l'Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona ha adjudicat 1.312.518,54 euros a diferents projectes i actuacions en matèria d'habitatge de municipis de les comarques gironines. Ho ha fet a través d'una resolució sobre tres línies de subvencions que ha rebut el vistiplau en la darrera sessió de la Junta de Govern.

L'import previst inicialment per a les subvencions s'ha vist incrementat en 362.518,24 euros per donar resposta a les demandes i les necessitats dels ajuntaments i les entitats locals de la demarcació de Girona. En total, es finançaran més d'un centenar de projectes en estudis i plans, inversions i adquisició d'habitatges destinats a polítiques socials per a cinquanta-set municipis gironins.

El diputat d'Habitatge, Joaquim Ayats, ha explicat que, des de l'Àrea de Cooperació Local, s'ha ampliat la dotació prevista en les diferents línies de subvencions "per donar resposta a les demandes del territori i perquè considerem que aquest és un dels eixos de treball del Govern de la Diputació de Girona". "Treballem pels 221 municipis, per augmentar el parc d'habitatge públic i perquè aquest estigui en les millors condicions possibles", ha afegit Ayats.

La primera línia de subvencions, dirigida als ajuntaments i destinada a estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge, partia d'una convocatòria inicial dotada amb 200.000 euros, que es va ampliar amb un suplement de crèdit amb 100.000 més per poder donar cobertura a les quaranta-tres sol·licituds presentades.

La convocatòria de la segona línia de subvencions, orientada a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, s'ha incrementat en 150.000 euros, que s'han de sumar als 300.000 previstos inicialment per atendre les vint-i-cinc sol·licituds d'ajuntaments i que permetran la millora de quaranta-vuit habitatges, vuit dels quals són cedits.

Finalment, la tercera línia de subvencions es dirigeix a l'adquisició d'habitatges destinats a polítiques socials. Inicialment, s'hi va destinar una partida de 450.000 euros, que ha augmentat fins als 562.518,54 euros després d'ampliar-se, per mitjà d'un suplement de crèdit, amb 112.518,54 euros. Aquest finançament permet la compra de vint-i-dos habitatges a través de deu sol·licituds concedides d'ajuntaments gironins.

"Hem treballat per donar un impuls a les línies de subvencions en matèria d'habitatge de la Diputació, amb l'objectiu de fomentar el parc públic d'habitatge i mobilitzar els habitatges buits", ha conclòs el diputat d'Habitatge, Joaquim Ayats.