Notícies

El Servei d'Habitatge organitza una jornada en línia sobre el model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús

Foto : El Servei d'Habitatge organitza una jornada en línia sobre el model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús

El diputat Joaquim Ayats ha obert l'activitat, que ha tingut lloc aquest matí amb l'objectiu de donar eines i poder repetir el model a diferents municipis de la demarcació de Girona

El Servei d'Habitatge de la Diputació de Girona ha realitzat aquest matí una jornada sobre el model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que s'ha hagut de redefinir i dur a terme en línia per adaptar-la a la situació actual de confinament. S'hi han exposat les claus d'aquest sistema i s'ha aprofundit en diferents projectes executats o en construcció amb l'objectiu de poder traslladar el model a diferents municipis de les comarques gironines. L'activitat s'ha orientat al personal tècnic i administratiu, als càrrecs electes dels ajuntaments i consells comarcals i a les entitats de la demarcació que tinguin relació amb l'àmbit de l'habitatge.

El model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús es basa en l'organització cooperativa i sense ànim de lucre per proveir d'habitatge a un preu assequible les persones que en són sòcies. Aquestes gaudeixen d'un dret d'ús indefinit sobre un dels habitatges, mitjançant el pagament d'una quota inicial -recuperable si es marxa de la cooperativa- i una quota d'ús mensual assequible, que va en funció de les característiques de cada projecte. Es tracta d'un model col·lectiu impulsat per les futures persones usuàries, que promou l'estabilitat i l'arrelament territorial, i permet desenvolupar projectes de convivència socials, participatius i solidaris.

La jornada s'ha dividit en dues sessions. La primera, en format de classe magistral per parlar del model de convivència i del model constructiu més sostenible, ha anat a càrrec de Mandi Domingo, tècnica de territori de Sostre Cívic i sòcia de Cal Cases, la primera cooperativa d'habitatge de Catalunya, i Lali Daví, tècnica de La Dinamo, que ha incidit en el paper fonamental dels governs locals en el seu impuls. En la segona sessió, que ha anat a càrrec de Pol Masoni, tècnic de LaCol i La Dinamo, s'ha transformat la taula rodona en una projecció per donar a conèixer un seguit de projectes cooperatius que tenien previst participar-hi. D'aquesta manera, s'ha pogut conèixer la gestió que n'han fet els ajuntaments i l'experiència de les persones que actualment viuen en un habitatge d'aquest tipus.

El diputat Joaquim Ayats ha obert la jornada incidint en el fet que «el model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús fa referència a moltes franges d'edat i de població, tant des del punt de vista econòmic com d'unitat de convivència». I ha remarcat: «Es tracta d'un model de vida de no propietat, però tampoc de lloguer, i pot donar resposta a persones que no tenen accés a l'habitatge del parc privat, però que pel seu nivell d'ingressos tampoc podrien accedir a habitatges amb protecció oficial. Tot i això, podem trobar projectes cooperatius amb habitatges per a col·lectius vulnerables i, de fet, hi volem posar èmfasi».

Joaquim Ayats ha subratllat el creixement d'aquest model en el territori: «Les polítiques d'habitatge que hem de desenvolupar des dels nostres ajuntaments (emergència social, lloguer social, ajuts al pagament de l'habitatge principal, habitatge per a joves o per a col·lectius específics, etc.) requereixen fer un seguiment de les actuacions i tenir un ventall sobretot dedicat a col·lectius vulnerables. I aquesta cobertura no requereix un seguiment tan exhaustiu com si es tractés d'un parc propi. És clar que cal donar servei a les persones de les cooperatives, però aquestes tenen garantit l'habitatge fins que ho decideixin. Aquest aspecte hauria d'alliberar alguns ajuntaments de tantes tasques d'augment del parc d'habitatges».

La jornada s'ha portat a terme mitjançant la plataforma Zoom, i hi han format part uns cinquanta assistents.