Notícies

La Diputació de Girona destina 561.782 euros a projectes de planificació, promoció i desenvolupament econòmic local

Foto : La Diputació de Girona destina 561.782 euros a projectes de planificació, promoció i desenvolupament econòmic local</

La Junta de Govern ha resolt concedir cinc línies de subvencions destinades a ajuntaments, mancomunitats, consells comarcals, consorcis, societats municipals i entitats no lucratives de les comarques gironines

La Diputació de Girona ha acordat destinar 561.782 euros a projectes i accions de planificació, promoció i desenvolupament local a les comarques gironines. La Junta de Govern de l'organisme ha resolt concedir cinc línies de subvencions per a aquest 2020 dirigides a impulsar el creixement econòmic dels municipis de la demarcació. Se'n beneficiaran ajuntaments, mancomunitats, consells comarcals, consorcis, societats municipals i entitats no lucratives.

Les cinc línies són les següents:

Subvenció per fomentar projectes i accions de promoció econòmica adreçades als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) de la Diputació de Girona. S'han acollit a aquesta línia cinquanta-tres dels cinquanta-set ens adherits (el 92,9 %), que es repartiran un total de 255.035 euros. Es tracta de quaranta-tres ajuntaments, cinc consells comarcals, dues mancomunitats, dos consorcis i una societat municipal. Aquesta xarxa aprofita el suport de la Diputació de Girona i les sinergies i les complementarietats entre els seus diferents components per potenciar polítiques locals en l'àmbit del mercat de treball, el teixit productiu i el sector comercial.

Subvenció per elaborar documents de planificació sectorial i plans d'actuació de desenvolupament local. Com la línia anterior, s'adreça als ens locals que estiguin adherits a la XSLPE. S'hi han acollit onze ajuntaments i dos consorcis, que es repartiran 128.657 euros per tirar endavant els projectes de desenvolupament local presentats, restringits a àmbits concrets en cadascun dels municipis.

Subvenció per fomentar projectes i actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat. S'han assignat 58.388 euros entre vint-i-set associacions, federacions o altres entitats sense afany de lucre que agrupin comerciants de municipis gironins, amb la voluntat de finançar actuacions de promoció, sensibilització i dinamització del comerç local.

Subvenció per fomentar accions i projectes de promoció i dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la demarcació de Girona (XMSG). Se'n beneficiaran ajuntaments i associacions de mercats, per desenvolupar accions d'impuls dels productes de proximitat i campanyes de sensibilització o de difusió comercial. En total, s'han assignat 32.000 euros entre cinc ajuntaments i tres entitats no lucratives.

Subvenció per donar suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic. Aquesta línia de subvenció també es dirigeix als ens que estiguin adherits a la XSLPE. S'hi destinen 87.702 euros per a vuit projectes (cinc són d'ajuntaments; dos, de consells comarcals, i 1, d'un consorci). Tots aquests projectes destaquen per la seva innovació i pel fet que tenen potencial i capacitat de millora socioeconòmica, vocació de continuïtat i la possibilitat de ser transferits a la demarcació de Girona.


La Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica

La Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) va néixer el maig del 2009 de la necessitat i l'oportunitat que van veure les administracions locals de treballar en l'àmbit de la promoció econòmica. Possibilita un marc d'actuació més ampli que el mateix municipi o la comarca i el suport i la implicació de la Diputació de Girona, mitjançant el seu servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local. Les línies d'actuació prioritàries són la col·laboració en projectes relacionats amb el foment de l'ocupació i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat del territori. Actualment, hi ha cinquanta-set entitats de les comarques gironines que hi estan adherides: quaranta-cinc ajuntaments, sis consells comarcals, dues mancomunitats, tres consorcis i una societat municipal.