Notícies

La Diputació de Girona prioritza les polítiques socials i mediambientals en el pressupost de 2020

Foto : La Diputació de Girona prioritza les polítiques socials i mediambientals en el pressupost de 2020

Aquesta matí, a la sala Ferran Agulló, s’ha presentat als mitjans de comunicació el pressupost general de la Diputació de Girona i dels ens dependents per a l’exercici del 2020. En l’acte hi han participat Miquel Noguer, president de la corporació, i Pau Presas, vicepresident primer.

Durant la presentació s’han exposat tant les previsions pressupostàries com l’evolució econòmica dels diferents ens que integren el pressupost general de la Diputació de Girona per al proper 2020: la mateixa corporació, els seus tres organismes autònoms (Dipsalut, XALOC i el Conservatori de Música Isaac Albèniz) i l’entitat pública empresarial SEMEGA. A més, també s’ha fet esment de les previsions de la resta d’ens dependents de la corporació.

El primer pressupost del mandat 2019-2023 de la Diputació de Girona, amb una dotació total de 149,5 milions d’euros (un 6% més respecte l’any anterior), posa l’accent en aspectes tan prioritaris com el problema de l’habitatge, la pobresa energètica, l’atenció a la gent gran i les polítiques de salut, entre d’altres, amb l’objectiu de donar resposta a les principals demandes socials.

El president de la Diputació, Miquel Noguer, afirma que són uns pressupostos per «donar servei i resoldre les necessitats dels ajuntaments de la demarcació» i que posen «fil a l’agulla a les principals demandes socials de la ciutadania».

La Diputació plasma amb aquest pressupost les seves principals línies estratègiques acordades per a aquesta nova legislatura, que tenen en compte el desenvolupament d’una administració més transparent i propera tant als ciutadans com als ajuntaments i la lluita contra el canvi climàtic.

En aquest sentit el vicepresident, Pau Presas, afirma que són uns pressupostos «pensats per millorar la qualitat de vida de tots els pobles de la demarcació a través de la cohesió social» i que «fomenten la igualtat d’oportunitats de totes les persones».

L’Àrea d’Acció Social, mitjançant Dipsalut, incrementa la seva partida en 515.000 euros per impulsar polítiques de salut pública i es converteix en un dels elements destacats de l’execució pressupostària. Així mateix, l’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis també incrementa les seves partides en 765.000 euros, a través de Cooperació Local, amb 300.000 euros, i a través d’Habitatge, amb 465.000 més.

Des d’Acció Social, a més, s’impulsaran noves polítiques per lluitar per la igualtat de gènere i d’oportunitats, així com en defensa dels drets del col·lectiu LGTBI. Pel que fa a l’assistència a la gent gran, s’ampliarà el servei per reduir el percentatge de persones de més de vuitanta anys que encara no tinguin contacte amb serveis sanitaris. Alhora, se seguirà treballant en la implementació de l’espai Girona Territori Saludable com a eix vertebrador de les polítiques saludables mitjançant els parcs de salut i els boscos terapèutics.

La cooperació local seguirà sent el pal de paller en l’assistència i els serveis de la Diputació de Girona als municipis, amb una continuïtat en l’increment del Fons de Cooperació. La principal novetat d’aquesta àrea, que augmenta en 300.000 euros, és la creació d’una nova línia per a manteniment i inversions en cementiris per a municipis petits. En aquest àmbit també cal destacar que la línia de subvencions per a emergències i urgències es continua dotant de 600.000 euros.

«Volem apropar-nos, assistir i ajudar tots els municipis de la demarcació escoltant les seves necessitats amb una major participació, transparència i proximitat», ha afegit el vicepresident, Pau Presas.

Pel que fa al Servei d’Habitatge, mantindrà totes les línies de subvenció amb 2 milions d’euros i es crearà una nou Pla d’Habitatge per lluitar contra la pobresa energètica, dotat amb mig milió d’euros.

Des de Medi Ambient, es desenvoluparà també un pla de xoc amb una clara aposta per les renovables, l’eficiència i la transició energètica, l’autoconsum, la disminució de les emissions de CO2, el reciclatge i el Pacte d’Alcaldes per l’Energia i el Clima, amb l’objectiu d’aconseguir que la Diputació de Girona generi zero emissions de CO2.

El president, Miquel Noguer, ha destacat que l’ens supramunicipal pretén destacar una línia de polítiques públiques «en la millora i defensa del medi ambient», i donar forma, d’aquesta manera, a la voluntat de l’ens d’implementar «un model de transició energètica, i al compromís de treballar en la mitigació dels efectes del canvi climàtic».
 
La Diputació continuarà apostant també per la cultura, com ha fet fins ara, i per la creació i la producció, amb l’objectiu de fer-la arribar a tots els ciutadans de la demarcació i que tots en puguin formar part. I, des del punt de vista del desenvolupament econòmic, es donarà suport al teixit productiu de les comarques gironines a través del turisme, i a totes les persones emprenedores i a les petites empreses, així com al teixit empresarial, per mitjà de les àrees de promoció econòmica municipals i impulsant polítiques actives contra l’atur.

Finalment, convé destacar l’aposta per la promoció turística de la demarcació mitjançant el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, entre d’altres, lligada també a un nou projecte, com és el projecte de Reserva de la Biosfera de la Costa Brava. «Una marca de renom internacional, i que ha de reconèixer les particularitats del nostre entorn privilegiat, marca indiscutible de la nostra demarcació», ha conclòs Pau Presas.

El pressupost per al 2020 de la Diputació de Girona començarà la seva tramitació amb el ple extraordinari convocat per aquest dimarts, 10 de desembre, a les 10 hores, al saló de plens de la corporació.