Notícies

La Jornada sobre el Servei d'Aigua arriba a Girona

Foto : La Jornada sobre el Servei d'Aigua arriba a Girona
Aquest matí, a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona, ha tingut lloc la primera Jornada sobre el Servei d'Aigua a la ciutat de Girona. L'esdeveniment ha estat organitzat conjuntament per la Fundación Democracia y Gobierno Local i la Diputació de Girona. L'acte l'han inaugurat M. Àngels Planas, vicepresidenta tercera de la Diputació, i Ramon Camp i Batalla, director de la Fundación Democracia y Gobierno Local.

M. Àngels Planas ha comentat que el servei d'aigua és un dels serveis essencials que presten els municipis i que aquest s'ha de fer «amb criteris de qualitat, sanitat i quantitat suficient per satisfer les necessitats de consum humà, agrícola i industrial». A més, ha afegit que «cal realitzar una gestió responsable de l'aigua des del punt de vista de la sostenibilitat ambiental, ja que és un recurs finit i estratègic».

Aquesta cita té com a objectiu principal donar a conèixer al món local gironí la problemàtica originada arran de l'entrada en vigor de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en relació amb la naturalesa jurídica del contracte del servei d'aigua. A més, també pretén determinar quina és la forma de gestió més eficient per a aquest servei. La jornada, que s'ha articulat a través de diverses ponències organitzades en dos grans blocs, ha tractat diversos eixos de reflexió sobre aquest tema: el nou contracte de concessió, el control públic, la seva naturalesa jurídica o la durada del contracte de gestió, entre d'altres.

La presentació dels ponents ha anat a càrrec del secretari general de la Diputació de Girona, Jordi Batllori i Nouvilas. Al llarg del dia s'han realitzat un total de quatre ponències. Les dues primeres s'han dut a terme de les 9.30 hores a les 11.30 hores, després de l'acte d'inauguració, que ha donat el tret de sortida a la jornada. Les segones s'han iniciat a les 12.00 hores i han finalitzat a les 14.00 hores, moment en el qual José Luis Moreno Torres, gerent de la Fundación Democràcia y Gobierno Local, ha culminat l'esdeveniment amb un breu acte de clausura.

La primera ponència ha estat «Els municipis com a garant de la prestació del servei d'aigua potable. Marc legal i perspectives de futur», a càrrec del catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona José Esteve Pardo. La segona, que ha tingut lloc a les 10.30 hores, l'ha realitzada José María Gimeno Feliu, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Saragossa, i ha versat sobre la «Naturalesa jurídica i durada del contracte de gestió del subministrament d'aigua potable: conseqüències pràctiques».

Desprès d'una breu pausa, a les 12.00 hores s'ha iniciat la primera ponència del segon bloc. La ponent, María Eugenia López Mora, doctora en dret i vocal del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, s'ha centrat a parlar sobre el «Risc operacional en el nou contracte de concessió. Especial referència al sector de l'aigua». La jornada l'ha tancada la ponència «Control públic i gestió del servei d'aigua», que ha tingut lloc a les 13.00 hores, a càrrec d'Isabel Caro-Patrón Carmona, doctora en dret, professora excedent de dret administratiu de la Universitat de Valladolid i advocada en exercici.

Aquesta jornada estava adreçada sobretot a càrrecs electes i a personal de l'Administració local: alcaldes, regidors, diputats provincials, secretaris i interventors, entre d'altres. També hi podia assistir personal de l'àmbit acadèmic, així com qualsevol persona interessada en l'objecte de la jornada.

La Fundación Democracia y Gobierno Local és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu contribuir i donar suport a tot tipus d'actuacions per al coneixement, l'estudi, la difusió i l'assessorament en matèria de règim local. Aquest organisme, constituït l'any 2002, es va crear amb la finalitat de ser un lloc de trobada i d'intercanvi entre diputacions, cabildos i consells, on aquests poguessin posar en comú les seves experiències i coordinar esforços per desenvolupar les seves funcions de cooperació i d'assistència a les entitats locals.

Documentació

190226_Girona_cat 26/02/2019