Notícies

Presentació del nou catàleg de serveis de compra pública estratègica

Foto : Presentació del nou catàleg de serveis de compra pública estratègica
La Diputació de Girona ha organitzat una jornada informativa per  presentar el nou catàleg de serveis de compra pública estratègica, adreçada als ajuntaments de les comarques gironines. La jornada ha tingut lloc aquest dimecres, 17 d'octubre de 2018, a l'Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona.

Durant la presentació del catàleg, la vicepresidenta Maria Àngels Planas ha dit que «La nova llei de contractes del sector públic canvia el paradigma en la compra pública de béns i serveis. Amb el catàleg, acompanyem els ajuntaments en aquest procés».

Entre aquests serveis que la Diputació ofereix als ajuntaments es troba el de suport jurídic tant en la tramitació de la contractació menor com en la preparació i licitació de contractes públics, la formació en l'àmbit de la compra pública estratègica i l'entrada en el SICAPgi, el sistema dinàmic de compra pública de la Diputació de Girona a través del qual es pot tramitar la contractació de projectes d'obres per procediments oberts simplificats.

En el marc de la mateixa jornada, també s'ha ha presentat el programa de suport tècnic en la tramitació automàtica de procediments abreujats. Sobre aquest àmbit, es donen les eines necessàries per tramitar de manera àgil i senzilla els procediments oberts simplificats abreujats que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, amb l'objectiu d'evitar l'ús abusiu del contracte menor.

A més, s'hi han facilitat els models tipus de plec de clàusules administratives particulars, adaptats a aquest procediment, i també s'ha proporcionat l'accés a l'aplicació desenvolupada per la Diputació de Girona per generar i valorar les ofertes econòmiques de manera automatitzada, segura i interoperable amb els sistemes de contractació electrònica de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC).