Notícies

La Diputació de Girona destinarà 18.991.000 euros als ajuntaments gironins mitjançant el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

Foto : Construcció del dipòsit de Bolvir. Autor: Ajuntament Bolvir.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha aprovat destinar al Fons de Subvencions 18.991.000 euros davant dels 14.320.000 euros de l'any 2017. Amb aquest ajut, l'ens supramunicipal augmenta en 4.671.100 euros la dotació de l'any passat.

El programa conegut com a Fons de Subvencions constitueix des de fa anys la línia de subvencions als ajuntaments amb l'import més elevat entre les que atorga la Diputació, i representa una font de recursos econòmics important per a tots els ajuntaments gironins.

Les noves bases del Fons preveuen com a novetat significativa la inclusió de dos fons complementaris, amb uns imports previstos de 300.000 euros cadascun. Un d'aquests fons addicionals està destinat a finançar projectes que facilitin l'accés a les noves tecnologies, i l'altre es destina al finançament d'actuacions en camins.

Aquest any i per facilitar la tramitació als ajuntaments s'ha simplificat la documentació que han de presentar amb la sol·licitud. També cal destacar que l'import mínim garantit a tots els ajuntaments arriba als 30.000 euros -davant dels 26.000 euros de l'any 2017- i, que a més, es distribueix un import d'1.000.000 d'euros en funció de la superfície de cada municipi, mentre que l'any passat eren 650.000 euros.


El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

El Fons de Cooperació, amb els fons addicionals que s'hi incorporen, constitueix un programa que té per objecte complir amb les funcions d'assistència i cooperació de la Diputació amb tots els municipis gironins, i té diversos objectius específics, com ara assegurar el finançament dels serveis municipals obligatoris, sostenir un nivell mantingut de les inversions municipals en tot el territori, promoure les activitats culturals dels ajuntaments fomentant els grups locals, millorar l'accés a les noves tecnologies i garantir una determinada despesa en els camins municipals.

Les despeses municipals que es poden finançar amb càrrec al Fons són:

Despeses en inversions reals i transferències de capital
Despeses en inversions reals i transferències de capital en serveis de competència municipal.

Despeses en béns corrents i serveis vinculades a la prestació de serveis obligatoris

Despeses culturals
Despeses en béns corrents i serveis efectuades en l'àmbit de la cultura, les arts i la música. A les despeses culturals, els ajuntaments hauran de destinar-hi el 15 % de la subvenció anual que els correspongui en concepte d'aquest Fons.

I com a novetat d'aquest any:

Despeses que facilitin l'accés a noves tecnologies
Despeses destinades al finançament d'actuacions en camins

La quantitat que correspon a cada ajuntament la trobareu en una taula excel a l'apartat documents.


Documentació

FONS 2018 tots 09/05/2018