Notícies

Jornada de formació sobre la nova llei de contractació pública

Foto : Foto: DDGI
La Diputació de Girona i la Fundació Democràcia i Govern Local han organitzat avui una jornada de formació sobre la nova Llei de contractes del sector públic. La jornada, que ha tingut lloc a la Casa de Cultura de Girona, ha comptat amb l'assistència d'una norantena de secretaris, interventors i càrrecs electes d'ens locals gironins i també s'ha retransmès per streaming.

La inauguració de la formació ha estat a càrrec de Miquel Noguer, vicepresident primer de la Diputació de Girona, i Ramon Camp, director de la Fundació Democràcia i Govern Local.

Miquel Noguer ha destacat que la Llei 9/2017, de 8 novembre, de contractes del sector públic, dota dels instruments necessaris per contribuir a la realització dels objectius estratègics de l'Europa 2020, per un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, uns objectius que potencien el rol de les pimes en l'economia europea. Noguer ha explicat que tot i que actualment les pimes representen més del 98 % de les empreses de la UE, generen més de 87 milions de llocs de treball i suposen el 67 % de l'ocupació total, només gestionen al voltant del 31-38 % de la contractació pública, una xifra molt per sota del volum de negoci que generen, que és un 52 % del total.

Ramon Camp, director de la Fundació Democràcia i Govern Local, ha remarcat que la llei busca que els recursos públics siguin utilitzats amb la màxima eficàcia i eficiència. Segons ha afirmat, permetrà que «s'utilitzi la contractació per aplicar de manera transversal les polítiques públiques» i això «donarà joc a les pimes locals».

Les ponències de la jornada han estat a càrrec de Tomàs Font i Llovet, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona; Julio Víctor González, catedràtic de dret administratiu i director de l'Institut de Dret Europeu i Integració Regional de la Universitat Complutense de Madrid; Dolors Canals Ametller, professora titular de dret administratiu de la Universitat de Girona; José Esteve Pardo, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, i Miquel Caamaño, catedràtic de dret financer i tributari de la Universitat de la Corunya.

Podeu accedir al programa de la jornada aquí: https://gobiernolocal.org/historicoBoletines/InvElectr/180404_Girona_cat.pdf