Notícies

En el darrer ple de la Diputació s'aproven bases de subvencions per a l'any 2018

Foto : En el darrer ple de la Diputació s'aproven bases de subvencions per a l'any 2018
La Diputació de Girona ha aprovat en el transcurs del ple d'avui dimarts les bases reguladores de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i  Cultural. Així mateix, també ha aprovat diferents línies de subvencions, com ara les del foment i la promoció de l'activitat física i l'esport; d'edició i foment de produccions editorials; del programa «Indika», de recursos educatius, i les d'instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals, entre d'altres.

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

El ple ha donat llum verda a les bases generals i específiques reguladores de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, un fons que té per objecte complir amb les funcions d'assistència i cooperació de la Diputació amb tots els municipis gironins, i que té diversos objectius específics, com ara assegurar el finançament dels serveis municipals obligatoris, sostenir un nivell mantingut de les inversions municipals en tot el territori, promoure les activitats culturals dels ajuntaments tot fomentant els grups locals, millorar l'accés a les noves tecnologies i garantir una determinada despesa en els camins municipals. Les bases han estat aprovades amb el suport del PDeCAT, ERC, PSC i IdS, i la CUP s'ha abstingut.

El fons augmenta la dotació econòmica en 4 milions per a l'exercici de 2018 i ascendirà previsiblement a un import total de 18.320.000 euros. Aquest increment significatiu ha motivat un replantejament dels criteris d'assignació de les subvencions amb la finalitat que se'n beneficiïn especialment els ajuntaments petits i mitjans.

El principal canvi és la modificació dels imports fixos que s'assignen en funció del nombre d'habitants de cada municipi, que passen a ser de 30.000 euros per als de menys de 20.000 habitants i de 20.000 euros per als que tenen una població superior. El paràmetre de la superfície del terme municipal, introduït l'any 2017, amb 650.000 euros, s'incrementa a 1 milió. També es canvia la proporció assignada als paràmetres de població municipal, que augmenta del 80 % al 85 %, i de l'import de la despesa corrent, que baixa del 20 % al 15 %. No es modifica, en canvi, la subvenció a l'Ajuntament de Girona, que es manté en 850.000 euros, el mateix import dels dos anys anteriors. Així mateix, es manté el destí de les despeses que es poden finançar amb el fons: el 15 % de l'import de les subvencions s'haurà de destinar a despeses culturals, i el 85 % restant servirà per finançar inversions municipals o despeses corrents en serveis obligatoris.

Les bases del fons preveuen com a novetat significativa la inclusió de dos fons complementaris, amb uns imports previstos de 300.000 euros cada un, al marge dels 18.320.000 euros . Un d'aquests fons addicionals està destinat a finançar projectes que facilitin l'accés a les noves tecnologies, i l'altre és per finançar actuacions en camins. Aquestes línies de subvencions, previstes en el Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona per al període 2017-2019, disposaven en els anys anteriors d'unes bases i convocatòries específiques, però amb la finalitat de facilitar la gestió municipal, reduint-ne els tràmits i la documentació, s'ha considerat interessant incloure-les dins el Fons de Subvencions, que es consolida com a principal font de finançament municipal que té la Diputació de Girona.

Instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals

Han estat aprovades per unanimitat les bases reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals. Aquestes bases tenen per finalitat subvencionar inversions per a la instal·lació de calderes, microxarxes o xarxes de calor alimentades amb biomassa, previstes en els plans d'acció per a l'energia sostenible (PAES) aprovats pels ajuntaments perquè executin les actuacions per reduir l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle.

Subvencions de Comunicació Cultural

El Ple ha aprovat per unanimitat diferents línies de subvencions (per concurrència competitiva) atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de què disposa la Diputació per a cada exercici:

 • Foment de produccions editorials
 • Activitats dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals
 • Edicions dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals
 • Publicacions d'interès local editades per ajuntaments

Programa «Indika», de recursos educatius

També per unanimitat s'han aprovat les subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa «Indika». L'objectiu d'aquesta subvenció és augmentar el nombre de visites escolars en els espais patrimonials de la demarcació de Girona, com també propiciar la connexió entre escoles i equipaments patrimonials, de manera que aquests últims puguin esdevenir una font de recursos pedagògics per als centres d'ensenyament.


Promoció i foment de l'activitat física i l'esport

D'altra banda, el Ple també ha aprovat les bases reguladores de subvencions per al finançament de la promoció i el foment de l'activitat física i l'esport de les comarques gironines. Les subvencions s'atorgaran a municipis per promoure l'activitat fisicoesportiva, l'organització d'esdeveniments singulars, el condicionament i la millora en equipaments esportius municipals i la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol municipals. També se subvencionarà l'activitat esportiva de base, l'esport d'alta competició, els esdeveniments singulars i la participació en esdeveniments federats, així com els consells esportius. A més, també se subvencionarà el programa «Neda a l'escola», d'adquisició i desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic. Aquestes subvencions posen en relleu la importància que la Diputació dona als equips de base, de gent gran, femenins i de persones amb discapacitats.  

Campanya «Del pla a l'acció»

La Diputació també ha aprovat les bases de la campanya «Del pla a l'acció», dirigida als ajuntaments de la demarcació de Girona signataris del Pacte d'Alcaldes per a l'eficiència energètica i la lluita contra el canvi energètic que hagin aprovat un PAES. Les subvencions s'atorgaran en diverses línies, com ara:

 • Gestió energètica municipal
 • Adquisició i instal·lació d'un punt de càrrega públic per a vehicles elèctrics
 • Execució d'accions per millorar l'eficiència energètica
 • Inversions en instal·lacions solars fotovoltaiques en règim d'autoconsum en edificis i/o instal·lacions de propietat pública

Xarxa d'itineraris turístics pedalables i vies verdes

El Ple també ha aprovat tres projectes redactats pel Servei d'Enginyeria de la Diputació de Girona, els ajuntaments de Sant Joan de les Abadesses i la Vall de Bianya, i el Consell Comarcal del Pla de l'Estany, que configuren el projecte conjunt d'ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques gironines entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava «Xarxa d'itineraris turístics pedalables i vies verdes», aprovat dins de la convocatòria dels eixos 4 i 6 del Programa Operatiu FEDER Catalunya:

 • Projecte d'ampliació de les vies verdes a les comarques gironines entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava. Pressupost: 3.658.080,46 ¿.
 • Projecte de via verda entre Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) i la Vall de Bianya (Garrotxa). Pressupost: 1.314.163,67 ¿.
 • Projecte «El Camp Llarg, un pont entre l'urbà i el rural». Pressupost: 215.248,65 ¿.


XALOC assumeix la gestió delegada de tributs de vuit entitats locals més

El Ple avui també ha aprovat per unanimitat l'acceptació per part de l'organisme autònom de gestió tributària de la Diputació, XALOC, de la delegació acordada de diversos ens de determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona. La recaptació en període executiu de tots els ingressos de dret públic de l'Ajuntament de l'Escala; la gestió i recaptació de taxes de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit; la gestió d'expedients sancionadors de l'Ajuntament del Port de la Selva; la recaptació en període executiu d'ingressos de dret públic de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts; la gestió i recaptació d'expedients sancionadors de l'Ajuntament de Salt; la gestió i recaptació en període voluntari de diferents taxes de l'Ajuntament de Darnius, i la recaptació en període executiu de diferents taxes dels ajuntaments de Peralada i Sant Julià de Ramis.


Inversions en energia sostenible als municipis de Garrigàs i Begur

També s'ha aprovat per unanimitat les inversions en energia sostenible als municipis de Garrigàs i Begur en el marc de la millora de l'eficiència energètica. La Diputació de Girona, a través del Projecte Beenergi, té l'objectiu d'agrupar les inversions en energia sostenible dels municipis gironins per aconseguir unes millors condicions en la contractació i donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments, ja que es tracta d'una matèria innovadora. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del programa de recerca i innovació «Horitzó 2020». Els convenis entre la Diputació i els ajuntaments de Garrigàs i de Begur serviran per a l'execució de les accions de millora de l'eficiència energètica i la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, que han estat prèviament planificades en plans d'acció d'energia sostenible (PAES).