Notícies

Visita a sistemes agroforestals del sud-est de França per adaptar l'agricultura i la ramaderia al canvi climàtic

Foto : Visita a sistemes agroforestals del sud-est de França per adaptar l'agricultura i la ramaderia al canvi climàtic

Hi van participar una quarantena d'agricultors, ramaders i consultors, en el marc del LIFE AgroForAdapt, del qual la Diputació de Girona és un dels socis

El projecte es desenvolupa en 76 sistemes agroforestals demostratius (850 hectàrees) repartits entre Catalunya, Castella i Lleó i França, i fa un seguiment per estudiar-ne diversos indicadors de productivitat i adaptació al canvi climàtic

La gestió del territori a través de sistemes agroforestals requereix una perspectiva a mitjà i llarg termini. Tenint en compte el cicle evolutiu dels arbres, es necessiten anys fins a arribar a l'etapa productiva i també perquè comencin les interaccions entre els arbres i el cultiu. França és un dels països pioners en la implantació d'aquests sistemes. Per aquest motiu, el viatge al sud-est de França va suposar una oportunitat única per als quaranta assistents, perquè els ha permès conèixer experiències d'implantació de sistemes agroforestals en diferents estadis de creixement. 

Durant l'itinerari de tres dies, es van visitar finques amb una llarga tradició agroforestal, com és el cas de Terres de Roumassouze, on es combina l'horticultura amb arbres en filera com nogueres, pollancres, cirerers, serveres o roures des del 1996. També es van conèixer finques on, des del 2017, es combina la vinya amb més de vint-i-nou espècies arbòries i arbustives per promoure la disponibilitat de fauna auxiliar (espècies que ajuden a combatre les plagues de la vinya), fer de tallavents i generar fruita i fusta, com és el cas de Domaine d'Eriane. 

Finalment, es van explicar in situ les proves pilot dels sistemes silvopastorals iniciats en els anys 2020 i 2022 a Mas du Sire. La criança de porcs es combina amb més de vint-i-dues espècies arbòries i arbustives que aportaran un complement alimentari i protegiran els animals de les temperatures extremes i les tempestes.

Els membres de la Cooperativa Agroof, socis del projecte, han estat els amfitrions i guies d'aquest viatge. El grup de quaranta participants estava format per una gran diversitat de perfils, incloent-hi propietaris agroforestals, agrícoles, ramaders i forestals, empreses d'assessorament i entitats lligades a la gestió agrària, a més dels altres socis del projecte, com la Diputació de Girona. 

La diversitat de punts de vista, maneres de fer i la curiositat per saber-ne més van enriquir les converses i intervencions en totes les visites de l'itinerari. Conèixer detalls sobre les característiques del sòl, la distància entre arbres, les possibles combinacions arbòries i arbustives, els dies de sol, el volum de precipitació i les tècniques agrícoles i forestals ha permès reflexionar sobre la productivitat de les finques i els beneficis ambientals que aporta l'aplicació de sistemes agroforestals.

 

La vessant gironina 

A les comarques gironines, en el marc del LIFE AgroForAdapt, s'hi porten a terme actuacions en 85 hectàrees. Per una part, a la finca Camps i Armet (Monells), s'hi executaran actuacions de 16 hectàrees de parcel·les de conreu que són gestionades per l'IRTA, a través d'un acord de col·laboració. 

En aquest sentit, s'han realitzat plantacions d'arbres i arbustos propis d'aquest sector empordanès i s'han recuperat marges herbacis multifuncionals per potenciar els serveis ecosistèmics que la biodiversitat presta en els espais agrícoles.

També es porten a terme actuacions silvopastorals en 49 hectàrees de bosc que gestiona la Diputació a Monells i en 20 hectàrees de la finca de Can Vilallonga, a Cassà de la Selva, per fomentar la pastura extensiva i prevenir els incendis forestals. Aquestes actuacions preveuen introduir l'ús pastoral al bosc per reduir-ne la vulnerabilitat al foc i generar productes alimentaris d'alt valor afegit. 

 

El projecte, al detall

El LIFE AgroForAdapt 2021-2026, cofinançat pel programa LIFE de la UE, vol avaluar i demostrar que els sistemes agroforestals poden ser una eina clau per a l'adaptació al canvi climàtic dels sectors agrícola i forestal.

Algunes de les parcel·les visitades on s'havien implantat sistemes agroforestals en anys anteriors també formen part del projecte com a mostra de control de seguiment científic per poder comparar els resultats i extreure'n conclusions.

El projecte té un enfocament multidisciplinari i transnacional, amb vuit beneficiaris: el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (coordinador), Agresta, Agroof, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Generalitat de Catalunya a través del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, la Diputació de Girona, la Diputació de Barcelona i la Fundació Emys. També compta amb el suport de la Diputació de Tarragona com a entitat cofinançadora.