Notícies

Aprovades per unanimitat dues mocions sobre prevenció i control d'espècies invasores i per a la millora de la connexió de bus entre Caldes i Llagostera

Foto : Aprovades per unanimitat dues mocions sobre prevenció i control d'espècies invasores i per a la millora de la connexi

El Ple també ha aprovat la renúncia al càrrec de la diputada M. Àngels Planas

Així mateix, ha aprovat les bases reguladores de subvencions als ens locals adherits a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge i noves extensions de fibra òptica

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del mes de juny, ha aprovat per unanimitat dues mocions presentades pels grups CUP - Som Poble i PSC.

La primera és una moció per a la prevenció i el control d'espècies invasores i la sobrepoblació de les espècies autòctones a les comarques gironines, presentada pels socialistes. La moció remarca la urgència en la presa de mesures concretes per preservar els ecosistemes naturals i protegir les activitats agrícoles del seu impacte.

L'acord aprovat recull les accions següents: 

  1. Elaborar, segons les competències de la Diputació de Girona, un estudi per establir la capacitat d'actuació de la Diputació de Girona per a l'aplicació d'un pla de prevenció, control i de mesures de reducció del impacte a l'activitat econòmica i als ecosistemes d'espècies exòtiques, espècies exòtiques invasores i la sobrepoblació d'espècies autòctones per fer arribar a tots els ens municipals o comarcals. 
  2. Estudiar, segons les competències de la Diputació de Girona. la creació d'una línia d'ajuts o subvencions destinades als ens locals i consells comarcals per a la prevenció i control d'espècies invasores, incloent-hi la cotorra 
  3. argentina i el coipú així com altres espècies que puguin afectar negativament l'ecosistema i a l'activitat econòmica de les comarques gironines com a complement de les mesures posades en marxa per la Generalitat de Catalunya segons les conclusions de l'estudi. 
  4. Estudiar, segons les competències de la Diputació de Girona, la creació d'una línia d'ajuts o subvencions destinades als ens locals i comarcals per a la prevenció, el control i l'impacte generat als ecosistemes i a l'activitat econòmica de les espècies autòctones amb sobrepoblació segons les conclusions de l'estudi. 
  5. Promoure campanyes de sensibilització entre la població per a la prevenció d'accidents i la convivència amb la fauna autòctona. 
  6.  Demanar a la Generalitat de Catalunya que ampliï els recursos destinats a la gestió de la fauna salvatge, amb un focus especial en les comarques gironines, donada la seva situació crítica.

 

La segona moció aprovada pretén millorar la connexió de bus entre l'estació de Caldes de Malavella i Llagostera i ha estat presentada pel grup CUP - Som Poble.
En aquesta moció es proposa:
1. Demanar a la Direcció General de Transports del Departament de Territori de la Generalitat i a l'Autoritat Territorial de Mobilitat una millora molt significativa en la freqüència d'autocars de la línia Llagostera - Caldes de Malavella, que connecti el primer municipi, i de retruc els municipis que tenen connexió amb l'estació d'Adif, amb busos, i coordinar-los amb els horaris de sortida de trens i les necessitats de la població.
2. Notificar aquests acords a l'Ajuntament de Caldes de Malavella, a l'Ajuntament de Llagostera i als consells comarcals de la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. 

Renúncia al càrrec de la diputada M. Àngels Planas Crous
La diputada i vicepresidenta segona, M. Àngels Planas Crous, va presentar en data 13 de juny la renúncia al càrrec de diputada pel partit judicial de Girona. 
La fins ara vicepresidenta segona de la Diputació va ser elegida diputada al Parlament a les eleccions del 12 de maig passat, motiu pel qual ha presentat la seva renúncia _en aquesta sessió del Ple¬_ com a diputada provincial, ja que no pot compatibilitzar els dos càrrecs.
Segons l'acta de la Junta Electoral de Zona de Girona, les persones designades per cobrir la vacant del partit Junts-CM en el partit judicial de Girona són Gemma Geis Carreras, Jordi Congost Genís i Joan Adroher Feliu. 
De conformitat amb l'article 208 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i d'altres que hi són aplicables, la corporació pren coneixement de la renúncia de la diputada M. Àngels Planas i inicia així el procediment per a la provisió de la vacant. 
La corporació fa constar que es cobrirà la vacant amb la designació de Gemma Geis Carreras, que prendrà el càrrec en la propera sessió del Ple.
M. Àngels Planas ha destacat en el seu comiat al Ple els nou anys que ha estat treballant per la Diputació de Girona pel bé dels municipis: «Durant aquest període, el país i les comarques gironines han afrontat crisis sense precedents, com l'1 d'octubre, el temporal Gloria, la pandèmia o la sequera, i com sempre, des d'aquesta Diputació, el nostre objectiu ha estat fer d'ajuntament d'ajuntaments i facilitar als ens locals les eines necessàries per donar-hi resposta, des dels diferents àmbits».
«El pas per la Diputació, juntament amb la meva tasca com a regidora a l'Ajuntament de Girona, em permetrà encarar la nova etapa com a diputada al Parlament des del coneixement dels reptes que tenim els qui gestionem els ens locals», ha afegit M. Àngels Planas, la qual també ha agraït la tasca als treballadors de l'ens.

Bases reguladors de subvencions als ens locals adherits a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge i noves extensions de fibra òptica
El Ple de la corporació avui també ha aprovat incloure una nova línia de subvencions als ens locals adherits a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge per al finançament dels serveis locals.
Les ajudes van destinades als ajuntaments i consells comarcals inclosos en l'àmbit territorial de la Diputació de Girona.
El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i convocatòria pública, i tenen caràcter finalista.

Així mateix, el Ple ha aprovat diferents projectes d'extensió de la infraestructura de la xarxa de fibra òptica de la carretera GI-523, d'Argelaguer a Tortellà, i de la GI-7525, d'Amer a Sant Martí Sacalm, amb un pressupost de 944.619,28 euros.
Aquest projecte constructiu preveu l'execució de la infraestructura necessària per col·locar 6 conductes de 20 mm als trams següents: 
- Carretera GI-523, amb una longitud de 2,020 quilòmetres, entre els municipis d'Argelaguer i Tortellà, a la comarca de la Garrotxa.
- Carretera GI-7525, amb una longitud de 8,210 quilòmetres, entre les poblacions d'Amer i Susqueda (nucli de Sant Martí Sacalm), a la comarca de la Selva.

Les actuacions que es pretenen dur a terme amb aquest projecte tenen la finalitat d'estendre la infraestructura pel pas de la xarxa de fibra òptica, així com millorar les condicions actuals de seguretat en la circulació per mitjà de la construcció de bermes i cunetes formigonades.

Les millores principals consistiran en la construcció de la infraestructura per al pas de la xarxa de fibra òptica. El projecte inclourà també l'eixamplament de la plataforma actual de manera que la calçada disposi de cunetes o bermes en un dels costats de la calçada.