Notícies

«Afectació de la sequera en el subministrament d'aigua potable», segona sessió del Seminari Ramon Massaguer d'Actualització Jurídica i Dret Local

Foto : «Afectació de la sequera en el subministrament d'aigua potable», segona sessió del Seminari Ramon Massaguer d'Actuali

El diputat Joan Plana ha participat en la presentació d'aquesta segona sessió del Seminari, que ha tractat sobre el moment crític de sequera actual

La Diputació de Girona organitza aquest seminari per analitzar temes d'actualització juridicoeconòmica, fent un èmfasi especial en les darreres modificacions legals i jurisprudencials que afecten les entitats locals

Aquest divendres ha tingut lloc la segona sessió del XII Seminari Ramon Massaguer d'Actualització Jurídica i Dret Local, que ha tractat sobre l'afectació de la sequera en el subministrament d'aigua potable, un tema de primera actualitat i molt punyent que ens implica a tots.

El diputat delegat d'Assistència als Municipis, Serveis Generals, Suport a Entitats Locals, Noves Tecnologies i Compra Pública de la Diputació de Girona, Joan Plana, ha donat la benvinguda als assistents i ha assenyalat que «La sequera és un dels grans reptes del mandat de la Diputació de Girona, i no podem esperar fins que s'hagi d'actuar a la Costa Brava, quan arribin els turistes i els segons residents. La corporació actua ja per habilitar pous i fer diverses millores a la xarxa. Per aquest motiu, el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona ha analitzat propostes que garanteixin l'abastament d'aigua en alta que permeti una certa normalitat en la vida de les persones».

Els ponents d'aquesta sessió han estat: Lluís Sala, cap del Servei d'Abastament i Regeneració del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, i Jordi Agustí, gerent d'aquest mateix organisme, que han fet la ponència «Afectació de la sequera als abastaments en alta de la Costa Brava»; Jordi Brunet, cap de Compra Pública de la Diputació de Girona, amb la ponència «La contractació d'emergència en època de sequera», i Samuel Reyes, director de l'Agència Catalana de l'aigua (ACA), amb la ponència «Estat actual de la normativa sobre la sequera».

El seminari està articulat en set sessions de treball presencials que van començar al març i que es van desplegant pel calendari periòdicament fins a arribar al novembre de 2024. 

Les properes sessions tindran els títols següents: 

  • «Governar en minoria als ajuntaments fragmentats i la moció de censura» (24 de maig). 
  • «Espai de diàleg: La burocràcia defensiva a l'Administració local» (7 de juny). 
  • «La nova gestió tributària de residus» (27 de setembre). 
  • «Aspectes jurídics de les situacions administratives i els contractes temporals després de la reforma laboral» (25 d'octubre).
  • «Escenaris de confusió entre convenis, contractes i subvencions. Aspectes pràctics. Encàrrecs a mitjans propis. Elements i requisits perquè no sigui una ficció» (22 de novembre).