Notícies

La Diputació transforma els premis Projecta't en un servei d'assessorament empresarial per consolidar el suport al teixit productiu de la demarcació

Foto : La Diputació transforma els premis Projecta't en un servei d'assessorament empresarial per consolidar el suport al te

El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat també subvencions del servei de Biblioteques 

Així mateix, ha aprovat per unanimitat les bases de subvencions per a la programació de la Campanya de Teatre Amateur

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del mes d'abril, ha aprovat la modificació del Pla de Serveis del servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, que té com a línia prioritària la col·laboració en projectes relacionats amb el foment de l'ocupació i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis del seu àmbit territorial.

El servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona posa a disposició de diferents entitats un conjunt de serveis per aconseguir els objectius esmentats, que són: Portal Formació en Xarxa; Assessorament tècnic per a la millora de la competitivitat territorial; XIFRA - Empreses i XIFRA - Dades subjectes a secret estadístic; Xarxa Local del Sistema d'Informació Territorial Municipal (SITMUN) de Girona; Xarxa Gironina d'Espais d'Allotjament Empresarial (XGEAE); Plataforma de comerç local; Sistema d'Intermediació Laboral (SIL); Assistent virtual CREIXbot; Assessorament empresarial Projecta't, i Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona (XMSG).

Les modificacions principals són en el servei d'assessorament empresarial Projecta't i en la Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona.

Servei d'assessorament empresarial Projecta't
La Diputació de Girona va crear el 2019 els premis Projecta't amb l'objectiu d'impulsar la projecció d'empreses joves de les comarques gironines. Els guardons, que es convocaven anualment, s'adreçaven a empreses i autònoms del territori i, d'entre totes les candidatures, premiaven amb un acompanyament d'assessorament personalitzat les deu iniciatives empresarials amb més potencial de creixement. Després de quatre edicions, i amb la finalitat de consolidar aquesta iniciativa de suport al teixit productiu, els premis es transformen en un servei d'assessorament empresarial.

La Diputació de Girona posa a l'abast de les entitats de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) un servei d'assessorament empresarial adreçat al seu teixit productiu amb l'objectiu d'impulsar-ne el creixement. Poden participar-hi les empreses i treballadors autònoms que han estat atesos per una entitat de la XSLPE i que volen executar una acció per fer créixer el seu negoci, però necessiten l'assessorament personalitzat d'un expert que els ajudi a orientar l'estratègia que cal seguir. Els participants poden rebre fins a 25 hores d'assessorament personalitzat en diversos àmbits empresarials.

En aquesta ocasió, s'han reformulat els premis Projecta't amb un grup de treball integrat per les entitats de la XSLPE, per optimitzar els recursos i l'impacte amb un servei obert tot l'any en comptes dels vint dies hàbils dels premis. Els beneficiaris són les entitats adherides a la XSLPE, que derivaran empresaris i autònoms que hagin acompanyat i assessorat.

Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona
La Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona (XMSG) es va crear l'any 2009 amb l'objectiu de dinamitzar els mercats sedentaris de la demarcació. Inicialment la relació es va establir mitjançant un conveni de col·laboració, que ara es transforma en un servei més.

La Diputació de Girona dona suport als mercats que formen part de la XMSG mitjançant una subvenció anual i una campanya conjunta, «Estimo el meu mercat», que enguany «és per a totes les butxaques» i que durarà del 17 de maig al 2 de juny.

Els beneficiaris d'aquesta acció són els ajuntaments i associacions de mercats municipals coberts de la demarcació de Girona que estiguin interessats a adherir-s'hi.

 

El Ple d'avui també ha aprovat les bases reguladores de subvencions per a l'adquisició d'equips amb tecnologia d'identificació per radiofreqüència (RFID) per a la gestió de les biblioteques públiques.

Aquestes bases formen part del programa de subvencions del servei de Biblioteques en relació amb el suport a la gestió de les biblioteques municipals. Es tracta d'una de les línies incorporades al Pla Estratègic de

Subvencions 2024-2027 de la Diputació de Girona, aprovat pel Ple del 19 de desembre de 2023.
Els destinataris d'aquestes subvencions son ajuntaments amb biblioteques integrades al Sistema de Lectura Pública de Catalunya i que superin la mitjana de la demarcació pel que fa als préstecs i usuaris per nombre d'habitants del darrer exercici.

L'import màxim de les subvencions que es concediran és de 10.000 €     i el mínim de 2.000 €  .

 

També s'han aprovat les bases reguladores de les subvencions per a la programació de la Campanya Teatre Amateur.
El servei Casa de Cultura vol reeditar la Campanya de Teatre Amateur. A través d'aquesta campanya, que té com a principal objectiu fomentar i promocionar el teatre amateur a la demarcació de Girona, la Diputació estableix una línia de treball territorial que facilita, selecciona i promociona la programació dels millors espectacles de teatre amateur de la temporada a municipis de les comarques gironines. 

La Campanya de Teatre Amateur és un projecte que es va iniciar el 2016 i la seva continuïtat es considera molt important per desenvolupar una línia de treball territorial, de manera que els diferents municipis i grups de teatre locals de les comarques gironines puguin, d'una banda, programar teatre amateur de les comarques gironines i de l'altra, rebre un impuls pel que fa a la realització d'obres de teatre amateur. D'aquesta manera, es contribuiria a la millora de la qualitat de la cultura escènica en l'àmbit social.

La Diputació de Girona, amb l'objectiu de promocionar i fomentar la pràctica del teatre amateur a la demarcació, hi dona suport: assumeix una part de la programació d'obres de teatre amateur, amb el qual facilita tant la programació per part dels ajuntaments com la visibilitat dels espectacles.

Amb l'aprovació d'aquest punt es regula el projecte de la Campanya de Teatre Amateur de la Diputació de Girona, executat des del servei Casa de Cultura.

Les subvencions es destinen als grups de teatre amateur legalment constituïts i amb domicili fiscal a les comarques gironines.