Notícies

Més de trenta participants a la «Jornada tècnica sobre actuacions d'inversió i manteniment en equipaments municipals: El servei de cementiris»

Foto : Més de trenta participants a la «Jornada tècnica sobre actuacions d'inversió i manteniment en equipaments municipals:

La diputada Mònica Alcalà ha donat la benvinguda als participants

Hi han assistit empleats públics i tècnics d'ajuntaments i consells comarcals

Aquest matí ha tingut lloc la «Jornada tècnica sobre actuacions d'inversió i manteniment en equipaments municipals: El servei de cementiris», a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona, en què han participat més de trenta tècnics de l'Administració.

Establerta a l'article 26.1 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, i a l'article 38 del Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria, la prestació del servei de cementiris és una obligació per a tots els ajuntaments, tret que el Govern de la Generalitat la dispensi si és impossible o molt difícil de complir. 

La jornada de formació ha estat organitzada per la Diputació de Girona amb l'objectiu d'exposar les tècniques i els procediments adequats per valorar les actuacions d'inversió i el pla i el programa de manteniment necessaris per als equipaments municipals, concretament, els cementiris. S'ha parlat sobre la documentació tècnica necessària per presentar-se a la convocatòria de subvencions per a inversions en cementiris municipals, però també sobre la manera de mantenir els cementiris en bon estat o de fer-ne una bona gestió econòmica.

La diputada d'Educació i Joventut de la Diputació de Girona, Mònica Alcalà, ha donat la benvinguda als assistents, i tot seguit ha donat pas al ponent Josep Comerma, arquitecte i pèrit judicial, expert en l'elaboració dels estudis d'inversió, manteniment i gestió econòmica del servei de cementiris, que ha parlat sobre les inversions en equipaments municipals.

Mònica Alcalà ha assenyalat als assistents: «Aquesta jornada us permetrà estar al dia i alhora us donarà eines per facilitar-vos la vostra tasca professional. Perquè tot el que es digui avui sobre els cementiris és vàlid per a la resta d'edificis públics. Com a Administració pública, els ens supramunicipals i els locals tenim el deure de garantir bones actuacions en els edificis municipals».

La jornada ha prosseguit amb les ponències. d'una banda, de l'arquitecta tècnica, Montserrat Roura i  l'arquitecte Xavier Montal, del servei d'Arquitectura de la Diputació de Girona, i de l'altra, de Roser Malagelada, tècnica del Servei d'Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona, que han tractat, respectivament, sobre el manteniment dels equipaments municipals i sobre les subvencions que s'hi destinen.

 

Servei d'assistència a cementiris, de la Diputació de Girona 

Des del mes de març de 2018, la Diputació de Girona ofereix als municipis (prioritàriament als que tenen menys habitants i menys capacitat econòmica i de gestió) un servei integral, apropiat i de qualitat per gestionar els cementiris i serveis funeraris, per mitjà del servei d'Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris.  

Els contractes d'estudis que encarrega aquest servei són supervisats pels tècnics del servei d'Arquitectura, que també formen part de la comissió avaluadora de les subvencions.