Notícies

El pressupost del 2024 de la Diputació de Girona creix per continuar donant servei i cobrir les necessitats del territori

Foto : El pressupost del 2024 de la Diputació de Girona creix per continuar donant servei i cobrir les necessitats del terri

El president, Miquel Noguer, i el vicepresident primer, Pau Presas, presenten els comptes per a l'any que ve, que assoleixen la xifra de 197,2 milions d'euros, un 16,6 % més que el 2023 

Les mesures per fer front al canvi climàtic i a la sequera són un dels eixos principals del pressupost, que també posa el focus en les polítiques socials i d'habitatge, i el suport a la cultura i l'esport

S'incrementa el Fons de Cooperació Econòmica i Local, la principal línia de subvenció de la corporació, que arriba als 28,5 milions d'euros

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i el vicepresident primer, Pau Presas, han presentat aquest dilluns al migdia a la sala Ferran Agulló el pressupost general de la corporació per al 2024, que es portarà a aprovació del Ple demà, dimarts 28 de novembre, en una sessió extraordinària. 

Els primers comptes d'aquest nou mandat, 2023-2027, mantenen la línia creixent dels darrers anys i assoleixen la xifra de 197,2 milions d'euros, fet que suposa un augment del 16,6 % respecte a l'exercici anterior. Aquest pressupost inclou la mateixa corporació, així com els seus tres organismes autònoms (Dipsalut, XALOC i el Conservatori de Música Isaac Albéniz) i l'entitat pública empresarial Semega. 

En la seva elaboració, s'han tingut en compte els condicionants de la conjuntura econòmica actual, amb els efectes de la creixent inflació i de la sequera. El principal propòsit és continuar donant servei als municipis de la demarcació i a tota la ciutadania gironina, i poder cobrir-ne les necessitats. 

A tot això, també incrementa el pressupost consolidat del grup institucional, que inclou els tres consorcis adscrits (Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, Consorci de les Vies Verdes de Girona i Consorci de les Gavarres) i les societats mercantils participades majoritàriament (Patronat de Turisme Costa Brava Girona i SUMAR). Arriba als 285,9 milions d'euros el 2024, un 16,42 % més que el 2023. 

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha destacat la «satisfacció per presentar uns comptes que tenen en compte les preocupacions i la realitat del territori. Com a ens supramunicipal i ajuntament d'ajuntaments, assumim el lideratge respecte al conjunt d'actors socioeconòmics de les comarques gironines per contribuir a millorar i construir el present i el futur del nostre territori». 

En la mateixa línia, el vicepresident primer, Pau Presas, va subratllar: «El pressupost d'enguany segueix la tendència creixent en termes absoluts, i és especialment rellevant l'increment del Fons de Cooperació, que permetrà augmentar els recursos destinats als ajuntaments de tota la demarcació».

 

Implicació i compromís amb el territori

Els ajuntaments i la resta d'ens locals són els destinataris principals de les subvencions i transferències de la Diputació de Girona (un 55 % del total). Per al 2024, hi ha previst un creixement notable, d'un 34,3 %, del Fons de Cooperació Econòmica i Local, la principal línia de subvenció de la corporació. Passarà de 21,2 milions d'euros als 28,5, com a conseqüència de la consolidació del fons econòmic extraordinari que s'havia obert els dos últims anys (de 7,4 milions cadascun). 

El pressupost del 2024 té molt en compte les polítiques socials i d'habitatge, ara incloses en l'Àrea d'Acció Social, Salut Pública, Habitatge, Joventut i Educació. En aquest sentit, es destinaran 3,4 milions d'euros a l'àmbit de l'habitatge. 

Un altre dels eixos prioritaris és l'Àrea de Territori i Sostenibilitat. El context actual de canvi climàtic, agreujat actualment per la situació de sequera, requereix actuacions, tal com destaca el vicepresident primer, Pau Presas: «Hem tingut molt en compte el greu context climàtic que ens afecta i, per això, seguim fent créixer l'àrea de Medi Ambient, per tal de poder dur a terme accions per mitigar el canvi climàtic i fomentar l'ús d'energies renovables, amb un compromís ferm amb el desenvolupament econòmic i el creixement de tota la demarcació». 

El servei de Medi Ambient creix un 41,87 %, amb la qual cosa passa de 9,5 a 13,4 milions d'euros de pressupost, amb la voluntat d'afavorir aquesta transició energètica en els municipis gironins. En aquest sentit, s'invertirà en projectes locals d'energia neta com el DUS 5000, adreçats a municipis de menys de 5.000 habitants i per un valor de 2.364.000 euros rebuts de fons Next Generation. 

També en aquesta línia s'invertiran tres milions d'euros més per al desplegament de la fibra òptica a la demarcació, aprofitant els traçats de les vies verdes i de les carreteres de la xarxa viària de la Diputació. 

El suport a les iniciatives culturals i esportives és innegociable, amb línies de subvencions molt importants, com la de Cooperació Cultural (1,9 milions d'euros), el Pla de Monuments (1,39 milions d'euros) i les de foment de l'activitat física i l'esport, a les quals es destinen més de 2,6 milions d'euros entre els ajuts a ajuntaments i a les entitats.


 
Els organismes autònoms i els ens dependents

L'increment pressupostari és unànime en tots els organismes autònoms (Dipsalut, XALOC i el Conservatori de Música Isaac Albéniz), l'entitat pública empresarial Semega, els consorcis adscrits (Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, Consorci de les Vies Verdes de Girona i Consorci de les Gavarres) i les societats mercantils participades majoritàriament (Patronat de Turisme Costa Brava Girona i SUMAR). 

Convé ressaltar l'increment en gairebé un milió d'euros en els comptes de Dipsalut (un 5,2 %), que assoleix els 16,4 milions amb el propòsit de revertir les conseqüències de les desigualtats socials i estructurals. El programa «Benestar i comunitat», el més ben dotat econòmicament d'aquest organisme autònom, creix fins a 1,1 milions d'euros amb el propòsit de millorar les condicions de vida de les persones. 

El salt més important correspon al Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, integrat per la Diputació de Girona i quaranta-set municipis del litoral i prelitoral gironí. El pressupost assoleix els 51,5 milions d'euros, un augment del 18,5 % respecte al 2023, produït per l'adquisició dels serveis d'abastament en alta de Portbou, Colera, el Port de la Selva i la Selva de Mar el mes d'octubre passat, i la plena incorporació dels cinc municipis del Baix Empordà que integraven la dissolta Mancomunitat (Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent).

Davant la situació de sequera i el baix nivell de reserves per la falta de pluja, el Consorci d'Aigües ha planificat diferents accions arreu del litoral i el prelitoral gironí per garantir l'abastament d'aigua amb vista al proper estiu. Aquestes actuacions es podrien dur a terme amb recursos propis i ajuts de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). 

«La sequera és un dels grans reptes del mandat i no podem esperar fins a l'1 de juny a actuar a la Costa Brava, quan arribin els turistes i els segons residents. Hem d'actuar ja per habilitar pous i fer altres millores», ha subratllat el president de la Diputació de Girona, que també ho és del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona. 

El pressupost del 2024 s'han elaborat tenint presents els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), fet que posa de relleu el compromís de la Diputació de Girona per treballar en benefici de la ciutadania sense oblidar els criteris de l'estratègia de l'Agenda 2030 basada en el desenvolupament sostenible. 

Documentació