Notícies

Les jornades sobre contractació pública destinades als ens locals arriben a Girona

Foto : Les jornades sobre contractació pública destinades als ens locals arriben a Girona

El diputat Joan Plana ha presentat la jornada, organitzada per l'Associació Catalana de Municipis

S'hi aborda la Llei de contractes del sector públic de Catalunya des d'una perspectiva pràctica

Aquest dimarts al matí s'ha dut a terme la jornada sobre contractació pública destinada als ens locals que organitza l'Associació Catalana de Municipis. El diputat de Compra Pública de la Diputació de Girona, Joan Plana ha donat la benvinguda als assistents.

Hi han pres part més d'una cinquantena de tècnics locals i personal que es dedica a temes de contractació a l'Administració local.

La formació de divendres a Girona s'ha iniciat amb «La central de compres del món local», una presentació dels futurs acords marc i de renovació dels acords vigents, així com d'aspectes per millorar la contractació de subministraments i serveis susceptibles de ser finançats amb fons Next Generation, entre altres qüestions. La presentació ha anat càrrec de Jordina Moltó, cap de la unitat d'Estudis i Contractació de l'ACM, i de Víctor Torrents, cap de la unitat de Seguiment de Contractes de l'ACM.

La primera ponència, «La Llei de contractes del sector públic (LCSP) en sentit pràctic», ha tractat sobre la identificació de la tipologia dels contractes més habituals, la simplificació de la contractació amb la LCSP i el pla de contractació com a eina d'organització i simplificació, i ha anat a càrrec de Llum Bruno, secretària del Consell Comarcal del Bages.

La segona ponència, amb el nom «Racionalitzem la contractació», ha tractat els sistemes de racionalització de la contractació i la contractació conjunta com una possibilitat, i ha anat a càrrec de Jordi Brunet, cap del servei de Compra Pública de la Diputació de Girona. Brunet ha exposat que «la contractació pública és una activitat estratègica i sensible, per la seva influència en l'economia (suposa el 20 % del PIB de la UE). Segons ha explicat, «en el cas dels ens locals, les compres al territori són molt importants, ja que hi ha implícita una mirada de proximitat i afavoreixen les petites contractacions».

La segona part ha tingut un caràcter més pràctic, en format de taller col·laboratiu, i s'hi han desenvolupat casos basats en el contingut explicat en la primera part. S'hi han compartit dubtes, plantejat qüestions i fet propostes adaptades a les diferents realitats, amb l'acompanyament dels ponents de cada sessió, per trobar solucions pràctiques i innovadores.

El diputat de Compra Pública, Joan Plana, ha assenyalat en la seva intervenció: «Aquesta és una formació per ajudar les persones que participeu en la contractació pública local a simplificar i agilitzar la vostra feina, on podeu debatre i reflexionar sobre com afrontar la contractació d'una manera més estructurada i estratègica per simplificar i agilitzar al màxim la feina de les persones que participeu en la contractació pública local». I ha afegit: «Tot per adequar-se al marc normatiu, però sobretot per millorar la relació administrativa entre els treballadors i amb el ciutadà i, per tant, facilitar-los els tràmits, que vol dir facilitar-los la vida».

Aquestes jornades formatives van destinades a tècnics locals que tinguin encomanades funcions d'assessorament jurídic, preparació, tramitació i gestió dels contractes dels ens locals, i també als àmbits de secretaria, intervenció i gerència.

Hi ha previstes altres sessions de contractació pública al territori. Aquest setembre s'han fet a Montblanc i Tortosa. Avui ha tingut lloc la de Girona, i seguidament continuaran a Berga, Barcelona, Tremp i Lleida.