Notícies

La contractació pública reservada a centres especials de treball centra la segona sessió de l'XI Seminari d'Actualització Jurídica i Dret Local

Foto : Fotògraf: Eddy Kelele

També s'hi tracten en l'àmbit municipal els contractes reservats a què es refereix la disposició addicional 4 de la Llei de contractes del sector públic i les experiències de dues empreses del sector social amb els ajuntaments respectius

Aquest matí, el diputat de Compra Pública, Joan Fàbrega, ha presentat la segona edició de l'XI Seminari Ramon Massaguer d'Actualització Jurídica i Dret Local, centrada en la contractació pública reservada a centres especials de treball i empreses d'inserció.

El Seminari és un espai de coneixement en què es difonen les darreres actualitzacions legals i jurisprudencials que afecten les corporacions i els ens locals. Un espai de formació, en definitiva, que permet estar al dia i que alhora dona eines per facilitar la tasca diària dels professionals. 

A la primera part de la sessió d'avui, la ponent Djanema González ha tractat sobre el règim jurídic de la contractació reservada, amb especial atenció als centres especials de treball d'iniciativa social (CETIS).

La ponent és la responsable de l'àrea jurídica de Dincat, entitat privada sense afany de lucre dedicada a l'atenció i la promoció de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. Porta a terme el dia a dia de les qüestions jurídiques en les quals es troben involucrades les persones amb discapacitat intel·lectual, així com la negociació col·lectiva del conveni col·lectiu per al sector de tallers, escoles d'educació especial i associacions des de la part patronal.

Els contractes reservats, previstos a la Directiva 2014/24/UE, sobre contractació pública, són una forma d'inserció a la vida laboral de col·lectius amb risc d'exclusió, la qual cosa s'ha demostrat molt efectiva. En èpoques de crisi com l'actual, es considera necessari fomentar i difondre aquest tipus de contractació i incrementar aquests contractes.

A la segona ponència, Vanesa Felip, secretària de la comissió executiva del Consell General del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local (COSITAL) de la província de València, ha aprofundit sobre contractes reservats en el marc de la disposició addicional 4 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (LCSP), en l'àmbit municipal i ha fet una referència a la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

La Llei 7/2002 defineix la contractació pública sostenible com un instrument econòmic necessari per incentivar una millor gestió dels residus i l'ús de productes i materials reutilitzats i la reparació dels productes. També estableix que les administracions públiques, en els processos de contractació de les compres públiques, han d'incloure l'ús de productes d'alta durabilitat, reutilitzables, reparables o de materials fàcilment reciclables, així com productes fabricats amb materials procedents de residus o subproductes, la qualitat dels quals compleixi les especificacions tècniques requerides.

Finalment s'ha debatut sobre les experiències d'Aspronis, entitat sense ànim de lucre que atén persones amb discapacitat intel·lectual i altres col·lectius en risc d'exclusió social a la comarca de la Selva i l'Alt Maresme, en col·laboració amb l'Ajuntament de Blanes, i les experiències de La Fageda amb l'Ajuntament d'Olot.

Glòria Gou, secretària general de l'Ajuntament d'Olot i dels consorcis CASG (Acció Social de la Garrotxa) i Dinàmig, ha tractat sobre els plecs de clàusules dels contractes reservats i sobre la solvència i els criteris d'adjudicació. Ho ha debatut juntament amb Anna Monells, mestra, educadora social i gerent de l'àrea social de La Fageda, en relació amb l'impacte que el treball amb sentit té en les persones.

Francesc Durà, director general de la Fundació Aspronis, ha explicat les experiències d'aquesta associació, que ofereix atenció a 1.400 infants i més de 800 persones adultes en serveis assistencials, ocupacionals, laborals i per a gent gran, en col·laboració amb l'Ajuntament de Blanes.

L'XI Seminari Ramon Massaguer d'Actualització Jurídica i Dret Local està organitzat per la Diputació de Girona. Consta de sis sessions, que fan especial èmfasi en les darreres modificacions legals i jurisprudencials que afecten les entitats locals.