Notícies

El pla pilot per erradicar violències masclistes avança als micropobles de les comarques de Girona

Foto : Fotògraf: Eddy Kelele

El pla pilot per a l'erradicació de les violències masclistes que s'està duent a terme als micropobles de la demarcació de Girona estableix quatre línies d'actuació: el projecte «Canvia el conte», que es treballa des de les escoles rurals; marxes exploratòries als pobles, per detectar espais susceptibles de generar inseguretat; formació en perspectiva de gènere als ajuntaments, i un cicle de cinema amb valors

El pla entra en la seva segona fase a partir d'aquest mes de març, i se'n farà una avaluació acurada per valorar traslladar-lo a la resta de demarcacions

L'Associació de Micropobles de Catalunya lidera el desenvolupament del pla pilot per a l'erradicació de violències masclistes que s'està desenvolupant a les comarques de Girona des del mes de novembre de 2022. El pla va sorgir de la voluntat de mancomunar els recursos que les diferents administracions ofereixen per dur a terme accions en aquest àmbit, i aconseguir així un major impacte. La iniciativa compta amb la col·laboració i el suport del Departament d'Educació i el Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i la Subdelegació del Govern a Girona. 

El pla pilot s'ha presentat aquest matí a Cistella, i hi han participat Eva Viñolas, diputada d'Assistència als Petits Municipis de la Diputació de Girona i alcaldessa de Susqueda; Mario Urrea, president de l'Associació de Micropobles de Catalunya; Xavier Camps, responsable de l'àmbit sectorial d'Atenció a les Persones de Micropobles; Cristina Vilà, tècnica d'igualtat i responsable de formació als mestres de les escoles de zones escolars rurals (ZER) en el marc del projecte «Canvia el conte»; Mireia Bellapart, cap d'estudis de la ZER Empordà i directora de l'Escola de Palau de Santa Eulàlia; Albert Bramon, subdelegat del Govern a Girona; Marta Casacuberta, directora dels Serveis Territorials del Departament d'Igualtat i Feminismes a Girona, i Xevi Vilà, adjunt a la direcció dels Serveis Territorials d'Educació a Girona, entre altres assistents.

El projecte estableix quatre línies d'actuació diferenciades. En primer lloc, el circuit de cinema amb valors, que, amb el guiatge de Terra Gollut Film Festival, es va dur a terme entre els mesos de novembre i desembre de 2022 en una desena de poblacions i que va tenir un gran èxit. En segon lloc, s'oferirà formació en perspectiva de gènere als ajuntaments de menys de mil habitants de la demarcació, i es preparen marxes exploratòries als pobles, per detectar espais susceptibles de generar inseguretat. Aquesta tasca es farà amb els tècnics de la cooperativa Punt 6. Finalment, en el marc del programa «Canvia el conte», el pla inclou la formació als mestres de les escoles ZER, a càrrec de l'especialista Cristina Vila Peñuelas. A través d'aquesta iniciativa es treballen contes i llegendes amb l'objectiu de detectar-hi missatges que poden incitar la violència masclista i qüestions d'identitat, i s'analitzen amb la mainada i amb la gent gran del municipi per tal d'explicar-los de manera diferent.

A la demarcació de Girona, cent trenta micropobles formen part d'aquest pla pilot. El pla entra en la seva segona fase a partir d'aquest mes de març, i se'n farà una avaluació acurada per valorar traslladar-lo a la resta de demarcacions. Mario Urrea, president de l'Associació de Micropobles de Catalunya, ha destacat que «els micropobles no són una bombolla exempta de violències masclistes, i cal treballar des de la proximitat i la realitat d'aquests entorns per contribuir a trencar estereotips i combatre qualsevol forma de violència».

Aquest divendres, les institucions i entitats implicades en la posada en marxa d'aquest pla pilot a Girona s'han trobat a l'escola de Cistella (Alt Empordà) per fer una valoració del desenvolupament del pla i assistir a un dels tallers del projecte «Canvia el conte».

La diputada Eva Viñolas ha destacat en la seva intervenció: «Des de la Diputació de Girona estem satisfets de formar part del pla pilot per a l'erradicació de les violències masclistes que s'està duent a terme als micropobles de la província, i de l'acollida que ha tingut el projecte dins la demarcació». 

«Actualment, en general, tota la societat té una enorme mancança de valors. Això es reflecteix en l'aparició de conflictes dins els centres educatius, en el dia a dia de les persones i en altres àmbits, i afecta les relacions i repercuteix en els processos d'ensenyament i aprenentatge», ha afegit Eva Viñolas.

Per la diputada: «Cal fomentar el desenvolupament dels valors que promoguin la igualtat efectiva entre homes i dones i la prevenció de la violència de gènere, i també dels valors inherents al principi d'igualtat de tracte i de no-discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social. S'han d'evitar els comportaments i els continguts sexistes i els estereotips que suposin discriminació. S'ha de fomentar l'aprenentatge de la prevenció i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social, així com dels valors que sustenten la llibertat, la pau, la justícia, la igualtat, el pluralisme polític, la democràcia, el respecte als drets humans i a les persones amb discapacitat, el rebuig a la violència...». 

Sobre Micropobles
L'Associació de Micropobles de Catalunya neix l'any 2008 amb la voluntat de ser un instrument que faci visible la realitat dels micropobles i contribuir perquè les condicions de vida al món rural siguin dignes i ajustades a les necessitats dels seus habitants; un punt de trobada per als municipis de menys de mil habitants de Catalunya, que defensa la ruralitat i lluita per l'equitat territorial. Actualment, 237 ajuntaments estan associats a Micropobles.