Notícies

Gairebé 15 milions addicionals en dos anys per als ens locals per fer front a la conjuntura econòmica actual

Foto : Foto: Ajuntament de Riudarenes

La Diputació de Girona obre avui i fins al 31 de març la convocatòria d'un nou fons econòmic extraordinari amb la mateixa dotació que l'any passat (7,4 milions d'euros)

Durant el 2022, es van subvencionar 349 actuacions per als ajuntaments, principalment en enllumenat públic (despeses corrents) i vies públiques (inversió), i 31 actuacions més per a consells comarcals  

El suport i l'assistència al món local és una prioritat per a la Diputació de Girona, i més en un moment com l'actual, en què la conjuntura econòmica requereix respondre amb agilitat a les contingències i les adversitats que van apareixent. Per aquest motiu, i per segon any consecutiu, l'ens supramunicipal ha aprovat un fons econòmic extraordinari dirigit als ens locals de les comarques gironines. 

La convocatòria, que s'ha obert avui i es tancarà el proper 31 de març, està dotada amb 7,4 milions d'euros (7 milions d'euros per als ajuntaments i 400.000 euros per als consells comarcals), la mateixa quantitat que l'any passat. Això significa una aportació de 14,8 milions d'euros entre el 2022 i el 2023. 

«És un fons que no s'havia creat mai i que decidim impulsar per contribuir a la recuperació econòmica de la demarcació i per fer front a l'increment de les despeses municipals, motivades per la inflació, i especialment per l'augment del cost de l'energia», ha explicat el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer.

La particularitat d'aquest fons és que tots els ajuntaments gironins que presentin la sol·licitud rebran, com a mínim, 20.000 euros. Tots parteixen d'un import fix determinat pel nombre d'habitats i que dona prioritat als municipis més petits. A banda, s'hi haurà d'afegir un import variable en funció de la població i de tres criteris socials: l'índex d'atur, l'envelliment de la població i el seu nivell de renda. 

Pel que fa als consells comarcals, cadascun rebrà un import fix de 20.000 euros i un de variable en funció de la població, el nombre de municipis i la seva superfície. 

«Actuacions necessàries»

El fons econòmic extraordinari està pensat per fer front a les despeses corrents i a inversions municipals. «Són aportacions de lliure disposició i, en aquest sentit, les institucions interessades són les que marquen què és i què no és prioritari. Són, per tant, actuacions necessàries per als municipis», ha volgut subratllar el president, Miquel Noguer. 

En la convocatòria del 2022, la Diputació de Girona va finançar 349 actuacions per a tots els ajuntaments de la demarcació: 202 d'inversions i 147 de despeses corrents. El gruix (134) només van sol·licitar actuacions per a inversions; 55 ho van fer únicament per a despeses corrents i 32, per als dos conceptes. 

En despeses corrents, les actuacions més subvencionades van ser les d'enllumenat públic, seguides per l'administració general i les vies públiques [veure gràfic despeses corrents]. 

Quant a les inversions, les prioritats van ser, principalment, en intervencions en la via pública o en equipaments culturals i museus de les comarques gironines [veure gràfic inversions]. 

Pel que fa als consells comarcals, es van subvencionar en la convocatòria del 2022 un total de 31 operacions en despeses corrents que tinguessin per objecte la prestació de serveis públics o la promoció d'activitats de competència comarcal o municipal exercides com a delegades. 

El Fons de Cooperació Econòmic i Cultural

Aquests ajuts extraordinaris s'afegeixen als que ja concedeix anualment la Diputació de Girona als ens locals. És el cas del Fons de Cooperació Econòmic i Cultural, la línia de subvencions amb l'import més elevat, que enguany és de 21,2 milions d'euros. De fet, la convocatòria d'aquest 2023 encara està oberta fins al proper 15 de març. I també els convenis anuals que enguany encara s'han de subscriure amb els consells comarcals i que arribaran als 5,3 milions d'euros aquest 2023. 

Per tant, la corporació haurà concedit quasi 70 milions d'euros als ajuntaments i als consells comarcals entre el 2022 i 2023, comptant el fons econòmic extraordinari, el Fons de Cooperació Econòmic i Cultural i els convenis amb els consells comarcals.