Notícies

El Ple de la Diputació aprova un fons econòmic extraordinari de 7,4 milions d'euros per als ens locals gironins aquest 2023

Foto : Fotògraf: Miquel Millan

Són ajudes a ajuntaments i consells comarcals per fer front a despeses corrents de la seva competència o a inversions municipals

També s'ha aprovat definitivament el projecte de condicionament d'un tram de la GIP-5129, entre Vilafant i Borrassà, i s'ha donat llum verda a diferents línies de subvencions mediambientals 

Per segon any consecutiu, la Diputació de Girona ha posat a disposició dels ens locals de la demarcació un fons econòmic extraordinari. Es tracta d'una línia de subvencions que l'ens supramunicipal va crear l'any passat per minimitzar els efectes causats per la pandèmia i a la qual ha donat continuïtat aquest 2023 degut a l'augment de la despesa que pateixen les institucions. 

Tindrà una dotació de 7,4 milions d'euros -com l'any passat-, després que el Ple hagi donat llum verda, aquest dimarts, a un crèdit extraordinari. Seran uns ajuts a ajuntaments i consells comarcals de les comarques gironines, que els serviran per fer front a despeses corrents de la seva competència o a inversions municipals. 

Als ajuntaments els corresponen 7 milions d'euros, repartits en funció de la població, amb un import fix que dona prioritat als municipis més petits i un de variable que té en compte tres criteris socials: l'índex d'atur, l'envelliment i el nivell de renda. En qualsevol cas, cap municipi de la demarcació rebrà menys de 20.000 euros. 

Pel que fa als consells comarcals, els 400.000 assignats es repartiran a través d'un import fix (20.000 euros) per a cadascun, i un de variable en funció de la seva població, el nombre de municipis i la superfície. 

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha destacat: «La nostra funció és sempre estar al costat dels ens locals de la demarcació, i amb aquest fons ho fem. Els oferim uns ajuts complementaris al Fons de Cooperació Econòmic i Cultural perquè puguin cobrir les seves necessitats i serveis». 

Els ajuntaments i consells comarcals gironins podran presentar les sol·licituds a partir del proper 1 de març, i tindran temps durant tot el mes per fer-ho, fins al dia 31. 

Ajudes per al desenvolupament de bones pràctiques agràries

El Ple de la Diputació de Girona, reunit aquest dimarts al migdia, ha aprovat inicialment les bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques agràries a les comarques gironines. Es tracta d'una línia d'ajuts que el servei de Medi Ambient va impulsar fa dos anys mitjançant una prova pilot a les Gavarres i que després es va estendre a tota la demarcació. Els bons resultats obtinguts han motivat que enguany es repeteixi l'experiència afinant encara més les característiques, criteris i condicions de la subvenció: diferenciant la ramaderia en bestiar boví, equí o ases que incloguin pastures en punts estratègics de gestió, i bestiar oví i cabrum, en terrenys forestals, i també revisant el sistema de puntuació i el barem dels conceptes subvencionables. 

La iniciativa busca fer compatibles l'activitat agrària i la conservació de la natura amb el propòsit d'afavorir la biodiversitat, els serveis ecosistèmics i fomentar un canvi de producció agrària com a pràctiques més sostenibles, com ara el manteniment de marges i l'adob verd.

Les principals actuacions que se subvencionaran són: la gestió d'espais oberts, com el manteniment de prats o els espais en guaret; la ramaderia extensiva, incloent les pastures en bosc i la instal·lació d'abeuradors; la conservació d'elements seminaturals, com ara marges i talussos, cobertes vegetals entre cultius llenyosos, tanques vives, o la recuperació de basses i sèquies, i la conservació del sòl mitjançant l'adob verd, la barreja de cultius o la sembra directa.

Es poden beneficiar d'aquests ajuts els ramaders i agricultors de les comarques gironines. L'import màxim d'aquesta subvenció és de 3.500 euros, que pot augmentar en 350 euros si a l'explotació hi ha una dona assegurada en el règim agrari a jornada completa, en 350 euros més si els espais es troben dins una zona PEIN o Xarxa Natura 2000, i en 350 euros més si es tracta d'explotacions inscrites al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).

Subvencions en relació amb les campanyes «Tallers ambientals» i «Del mar als cims» 

Durant la sessió també s'ha donat el vistiplau inicial a les bases específiques reguladores de subvencions a les entitats i equipaments d'educació ambiental per a la campanya «Tallers ambientals» i el programa pedagògic «Del mar als cims». Aquestes bases tenen per finalitat el finançament d'activitats d'educació ambiental que tinguin l'objectiu de promoure la presa de consciència i el paper actiu dels ciutadans com a element clau per a l'efectivitat de l'acció pel clima i la biodiversitat. 

Aprovació definitiva 

El Ple de la corporació ha donat també llum verda definitiva al projecte de condicionament d'una part de la GIP-5129, que inclou la construcció d'un nou pont sobre el riu Manol. Ho ha fet incorporant-hi mesures ambientals addicionals sol·licitades per l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental arran d'un informe. En aquest sentit, s'ha previst l'enderroc del gual existent i la restauració paisatgística de la llera i els marges del riu, així com d'altres elements d'integració paisatgística. A més, la Diputació de Girona contractarà un tècnic degudament qualificat per fer el seguiment mediambiental de les obres. 

També s'han incorporat altres petites millores, com el desplegament de la xarxa de fibra òptica a la zona del nou pont i de la nova rotonda amb la N-260, i s'han actualitzat els preus. Ara, el projecte ja entrarà en fase de licitació. Aquesta actuació, llargament reivindicada, permetrà millorar la comunicació entre Vilafant i Borrassà i posarà solució als talls freqüents de la carretera quan hi ha cabals extraordinaris al riu.  

Moció aprovada per facilitar als ajuntaments el control de les colònies de gats

El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat també una moció presentada pel PSC perquè el proper pla estratègic de subvencions inclogui una línia d'ajuts destinada a facilitar als ajuntaments que puguin complir amb la nova llei de protecció dels animals, ja que els correspon no només assegurar-ne la cura sinó també exercir la funció de control. En concret, la moció aprovada posa especial èmfasi en les colònies ferals que viuen al carrer, i proposa treballar en dues línies paral·leles: en la vigilància i control de gats per mitjà del mètode CER (captura-esterilització-retorn) i en la promoció de campanyes informatives i de sensibilització.