Notícies

Els mecanismes previstos a la normativa de contractació per fer front a la crisi de les matèries primeres, al X Seminari Ramon Massaguer d'Actualització Jurídica i Dret Local

Foto : Els mecanismes previstos a la normativa de contractació per fer front a la crisi de les matèries primeres, al X Semin

El diputat de Promoció i Desenvolupament Econòmic i Local de la Diputació de Girona, Jordi Camps, ha estat l'encarregat de fer l'obertura de la sisena sessió del X Seminari Ramon Massaguer d'Actualització Jurídica i Dret Local, que ha tingut lloc aquest divendres al matí, telemàticament. 

Amb el títol «Els mecanismes previstos a la normativa de contractació per fer front a la crisi de les matèries primeres», en aquesta sessió s'ha reflexionat sobre la manera en què l'increment exorbitant dels preus de l'energia i dels combustibles que s'ha produït als darrers mesos a Catalunya i a tot el món ha provocat la pujada dels preus de materials i matèries primeres i, consegüentment, una inestabilitat dels mercats que ha impactat negativament en la major part dels sectors productius, amb una reacció en cadena que ha comportat un ràpid augment dels preus.

«Els contractes públics estan afectats per aquesta inestabilitat i volatilitat dels mercats, per definició imprevisible, que fa que els costos que han d'assumir els contractistes per poder executar el contracte siguin molt més elevats del que hauria estat previsible, i que poden depassar, de molt, els límits del principi de risc i ventura del contractista, que regeix la contractació pública. En la sessió d'avui s'abordarà aquesta problemàtica des del punt de vista jurídic i des del punt de vista de l'àmbit del món local», ha destacat Jordi Camps. 

La jornada ha constat d'una primera part en què Anna Ciutat, cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública, ha explicat la situació en els contractes de serveis i subministraments, i les possibilitats de revertir o minimitzar els problemes que comporta per a aquests contractes l'increment de preus de l'energia i les matèries primeres. S'hi ha tractat, de manera més específica, la regulació que ha fet l'Estat únicament per als contractes d'obra.

En una segona ponència, Albert Olives, responsable d'anàlisi econòmica de la Direcció General de Contractació Pública, ha explicat com fer el càlcul del dret a la revisió, els nous canvis normatius i com afecten el càlcul i el càlcul de la revisió, un cop constatat que el contractista hi té dret.

Finalment, la intervenció de Jordi Brunet, cap de Compra Pública de la Diputació de Girona, ha estat més pràctica. Brunet ha explicat amb exemples el funcionament de la calculadora de revisió excepcional de preus que ha posat en marxa el servei de Compra Pública de la Diputació de Girona i que posa a disposició, de manera lliure i gratuïta, de totes les persones que intervinguin en aquest mecanisme, tant les administracions públiques com les empreses.

El X Seminari Ramon Massaguer d'Actualització Jurídica i Dret Local està organitzat per la Diputació de Girona i consta de set sessions, que fan un èmfasi especial en les darreres modificacions legals i jurisprudencials que afecten les entitats locals. La propera i darrera sessió, amb el títol «La contractació de les persones a l'Administració local al dia. Novetats normatives i jurisprudencials», tindrà lloc el 16 de desembre.

Documentació