Notícies

La Diputació de Girona i la Generalitat renoven el suport a la Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social de la demarcació

Foto : Fotos: Fundació SER.GI

En virtut del nou conveni subscrit amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, l'ens supramunicipal destinarà 75.000 euros en ajuts per a divuit entitats del tercer sector que gestionen habitatges per als col·lectius en risc d'exclusió

La Diputació de Girona ha donat el vistiplau, en Junta de Govern, a la renovació del conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de la Generalitat. D'aquesta manera, es dona continuïtat a un acord que té com a principal objectiu donar suport a les entitats del tercer sector de la demarcació que gestionen habitatges per a persones en situació d'exclusió social.

L'ens supramunicipal, a través del servei d'Habitatge, farà una aportació econòmica de 75.000 euros per a l'exercici 2022 a favor de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que la trametrà posteriorment a les divuit entitats de la Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social de les comarques gironines per tal que puguin sufragar despeses pròpies de manteniment de tots aquests habitatges. 

Aquestes entitats són l'Associació de Suport i Acollida a l'Immigrant Àkan, l'Associació Tallers, Atart, Càritas Diocesana de Girona, Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa, Fundació Astres, Fundació Elna, Fundació Obra Social Comunitària Bellvitge, Fundació Privada Adis, Fundació Privada Aspronis, Fundació MAP, Fundació Privada de Serveis Assistencials de la Garrotxa-Fageda, Fundació Privada Drissa, Fundació Privada Resilis, Fundació Tutelar Comarques Girones, Fundació SER.GI, Fundació TRESC i Suara Cooperativa. En total, gestionen 202 habitatges i rebran com a mínim 1.800 euros per cadascun d'aquests habitatges.

La Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social s'adreça a les entitats sense ànim de lucre que tenen com a finalitat l'atenció de les necessitats d'habitatge de col·lectius en risc d'exclusió social i que requereixen d'una tutela o un seguiment especial. 

La Fundació SER.GI

Gairebé la meitat dels habitatges tutelats per la Xarxa d'Habitatges d'Inserció Local (90 de 202) són de la Fundació SER.GI, dedicada a l'àmbit de la pedagogia social. Principalment, fan un acompanyament individualitzat a persones que es troben en situació d'exclusió residencial. 

Altres persones ateses han estat dones que han patit situacions de violència masclista. En el darrer any, la Fundació SER.GI ha acompanyat tretze dones supervivents amb els seus fills (disset en total) que han viscut una situació d'aquesta mena. Són dones que, després del seu pas pels dispositius d'acollida i suport, han pogut emprendre un nou projecte de vida amb els seus fills, gràcies que han pogut disposar d'un habitatge i també d'un acompanyament. 

Entre les persones beneficiàries de totes aquestes entitats del tercer sector també hi ha persones grans o joves que no disposen d'una xarxa familiar o social que els aculli o que la seva xarxa es troba molt deteriorada i únicament comparteixen pis per poder fer front a les despeses que comporta un habitatge. També hi ha persones i famílies que pateixen processos de desnonament o es troben en habitatges en condicions molt deficients. 

En tots aquests casos, el fet de poder disposar d'un habitatge i d'un acompanyament, formació, programes d'inserció laboral o informació per a l'accés a ajuts econòmics els permet, a la llarga, finalitzar amb l'autonomia de la família i fer el salt a un habitatge de lloguer del mercat convencional. En d'altres casos, però, els llogaters acaben residint més temps del que a priori s'havia previst i fan falta alternatives i una recerca constant de més habitatge per fer-hi front.

Documentació