Notícies

La Diputació de Girona presenta el pressupost de 2023, centrat a donar resposta a la conjuntura econòmica actual

Foto : Fotos: M. Millan

El president, Miquel Noguer, i el vicepresident primer, Pau Presas, presenten el pressupost general de 2023, que assoleix la xifra de 169 milions d'euros, amb un increment del 3,8 % respecte a l'exercici anterior 

Els comptes s'adapten a la realitat i a les necessitats del territori, potenciant el desplegament de la fibra òptica i impulsant accions mediambientals per la lluita contra el canvi climàtic

També posen el focus en les polítiques socials i d'habitatge i en el suport a les iniciatives culturals i esportives arreu de les comarques gironines

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i el vicepresident primer, Pau Presas, han presentat aquest dilluns a la sala Ferran Agulló el pressupost general de la corporació pel 2023, un pressupost que assoleix la xifra de 169 milions d'euros i que s'ha plantejat amb l'objectiu de respondre amb agilitat a les contingències i les adversitats de la conjuntura econòmica actual. 

D'aquesta manera, el pressupost general de la Diputació de Girona augmenta, en termes consolidats, un 3,8 % respecte al pressupost de l'exercici anterior. Aquest pressupost inclou la mateixa corporació, així com els seus tres organismes autònoms (Dipsalut, XALOC i el Conservatori de Música Isaac Albéniz) i l'entitat pública empresarial Semega.

Si també hi afegim els consorcis adscrits (el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, el Consorci de les Vies Verdes de Girona i el Consorci de les Gavarres) i les societats mercantils participades majoritàriament (el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i SUMAR), el pressupost del grup institucional ascendeix en aquest proper exercici a 245,5 milions d'euros, un 7 % més respecte al 2022. 

«Amb el pressupost de 2023 es demostra, una vegada més, la implicació de la Diputació de Girona amb els 221 ajuntaments de la demarcació. Els ens locals són els destinataris principals de les subvencions i transferències, concretament del 51 % d'aquestes. Seguim amb el nostre compromís de ser l'ajuntament dels ajuntaments», ha manifestat el president de la Diputació, Miquel Noguer. 

Per la seva banda, el vicepresident Pau Presas ha destacat que aquesta previsió pressupostària ha estat elaborada pensant en la capacitat de resposta davant l'escenari complicat que es presenta. «Presentem un pressupost que dona resposta a la conjuntura econòmica actual, al costat dels ajuntaments i dels gironins i gironines. Aquest pressupost se centra en polítiques socials i d'habitatge, en les accions mediambientals per la lluita contra el canvi climàtic, en el suport a les iniciatives culturals i esportives, així com en el compromís amb l'economia gironina. Considerem que totes aquestes accions són imprescindibles en el pressupost de 2023», ha dit. 

Els recursos de cada àrea

Pel que fa als recursos destinats a cada àrea, el pressupost de Territori i Sostenibilitat, amb 31,34 milions, és el que té l'increment més important de la corporació respecte al 2022. Aquest augment es deu principalment a l'augment de recursos destinats al servei de Xarxa Viària. En concret, la creació d'una nova partida de gairebé tres milions d'euros per al desplegament de la fibra òptica a tota la demarcació, aprofitant els traçats de les vies verdes i de les carreteres de la xarxa viària de la Diputació. 

També ha crescut el pressupost del servei de Medi Ambient per la voluntat de la corporació d'impulsar polítiques mediambientals per fer front al canvi climàtic, amb partides com el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES).

Dins l'Àrea d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, destaca el compromís de la Diputació de Girona amb les polítiques d'habitatge, amb un pressupost que torna a augmentar aquest 2023 i que se situa per sobre dels tres milions d'euros. «Cal posar en relleu el creixement de la inversió en matèria d'habitatge, tant en polítiques socials com en l'adquisició d'habitatges públics», ha destacat el vicepresident Pau Presas.

El pressupost de l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació també ha augmentat en relació amb l'any anterior. La cultura, en totes les seves vessants, segueix sent un eix important en les polítiques de la Diputació i es reflecteix en l'impuls de la promoció i la difusió del patrimoni cultural i arquitectònic de les comarques gironines com a element identitari. Així mateix, continua la implicació de la institució amb els ajuntaments pels programes educatius, i el compromís amb la promoció de l'esport a les comarques gironines, posant un especial focus d'atenció en l'esport femení i en l'esport adaptat. 

Tot això es tradueix, entre altres accions, en línies de subvencions molt importants, com les d'intervencions de restauració, rehabilitació i conservació del patrimoni monumental de les comarques gironines (1,3 milions), i de cooperació cultural i foment de l'activitat física i l'esport, amb 1,2 milions d'euros per a les entitats i un milió més per als ajuntaments.

D'altra banda, el fons de Cooperació Econòmica i Cultural, la principal línia de subvenció de la corporació, puja lleugerament respecte al 2022 (21,2 milions d'euros). Una de les prioritats de l'equip de govern ha estat mantenir les partides dels ajuts i els serveis als ajuntaments a l'hora de desenvolupar polítiques socials, econòmiques, mediambientals, culturals i educatives. 

Pel que fa a la resta de línies de subvencions previstes en el pressupost, destaquen les del servei d'Habitatge, amb 2 milions d'euros, amb l'objectiu d'oferir als ens locals de la demarcació suport en el disseny i el desplegament de polítiques que garanteixin el dret d'un habitatge digne, adequat i sostenible; i les del servei de Medi Ambient, amb la campanya «Del pla a l'acció» (1,56 milions d'euros), per dur a terme accions que procurin per l'eficiència energètica, la mobilitat sostenible, l'impuls de comunitats energètiques o la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, entre d'altres. 

Els organismes autònoms i els ens dependents

El pressupost dels organismes autònoms (Dipsalut, XALOC i el Conservatori de Música Isaac Albéniz), l'entitat pública empresarial Semega, els consorcis adscrits (el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, el Consorci de les Vies Verdes de Girona i el Consorci de les Gavarres) i les societats mercantils participades majoritàriament (Patronat de Turisme Costa Brava Girona i SUMAR) mantenen una línia similar a l'exercici de 2022, amb un lleuger increment en la majoria de casos. 

Una novetat que cal destacar és que en aquest pressupost la Fundació Casa de Cultura deixa de ser un ens dependent i passa a integrar-se dins el pressupost general de la Diputació, a l'Àrea de Cultura. 

El vicepresident Pau Presas ha destacat que, per segona vegada, el pressupost s'ha fet tenint en compte els objectius de desenvolupament sostenible (ODS). «El compromís de la Diputació és seguir treballant per garantir el benestar de la ciutadania gironina sense oblidar-nos de la importància de fer-ho seguint els criteris de l'estratègia de l'Agenda 2030, basada en el desenvolupament sostenible», ha afirmat. 

«Estem satisfets de presentar uns comptes per aquest 2023 adaptats a la realitat i a les necessitats del territori, transmetent l'aposta i el compromís de la institució amb la protecció social, la reactivació econòmica i la transició ecològica», ha conclòs el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer.