Notícies

El «Life Tritó Montseny» arriba a la seva fi amb una jornada de cloenda el proper 1 de desembre a Seva

Foto : Foto: Iñaki Relanzón

La Diputació de Girona és un dels socis d'aquest projecte, que ha treballat amb l'objectiu de millorar l'hàbitat d'aquesta espècie protegida en perill crític i endèmica del Montseny

Sis anys després del seu inici el setembre del 2016, aquest mes de desembre finalitza el «Life Tritó Montseny¿», un projecte de conservació d'una espècie única al món i endèmica del Montseny, Calotriton arnoldi. Per cloure el programa, el proper dijous 1 de desembre, a la sala polivalent de Seva, de les 9.30 a les 18 h, s'organitza una jornada que repassa els objectius, les accions i els estudis realitzats per l'equip de científics, experts i col·laboradors que hi han treballat al llarg d'aquest temps. 

La sessió començarà amb els parlaments inaugurals per part dels representants de cadascuna de les entitats implicades. A partir de les 10.15 h i durant tota la resta del matí, s'oferiran tres grans blocs de ponències al voltant de tres eixos del programa. El primer bloc estarà dedicat als coneixements i l'estat de conservació de les poblacions in situ del tritó del Montseny, amb comunicacions sobre la situació legal d'aquest amfibi, el seguiment de les poblacions, el seguiment intensiu durant els anys 2019-2021 d'una població oriental, la dieta del tritó i el DNA ambiental. 

El segon bloc se centrarà en el coneixement i la gestió de les poblacions ex situ amb ponències sobre els centres de cria, les noves instal·lacions, el protocol de cria, la gestió de parelles, la bioseguretat i el marcatge individual, entre d'altres. Aquí també s'abordarà el programa de cria en captivitat del tritó del Montseny i els resultats dels centres de cria, així com la recerca aplicada a la conservació de l'espècie. Un altre apartat serà el dedicat a la genètica del tritó del Montseny amb aportacions sobre el genoma, el pla estratègic d'alliberament i els resultats preliminars de les noves poblacions creades. 

El tercer bloc del matí estarà dedicat al seguiment de l'hàbitat del tritó, amb aportacions sobre la caracterització geològica i la caracterització hidrològica dels torrents.

A la tarda, es tractaran els aspectes relacionats amb la comunicació, l'educació i la divulgació del projecte «Life Tritó Montseny», amb un repàs de la difusió feta mitjançant notícies i les xarxes socials, així com tot allò referent a l'àmbit educatiu -l'exposició itinerant «El meu nom és Calotriton i només visc al Montseny!», els audiovisuals, el programa «El Montseny a l'escola» o el Manual de bioseguretat- i a la gestió de l'aula d'educació ambiental del Zoo de Barcelona.  

El darrer bloc del dia serà el dedicat a la gestió i la millora de l'hàbitat del tritó del Montseny, amb aportacions sobre la planificació territorial i administrativa per a la conservació (acords de custòdia, gestió tutelada, Pla de Protecció...). També es parlarà del Manual de bones pràctiques i dels resultats de la gestió dels recursos hidràulics i la recuperació dels cabals ecològics. Una taula rodona i debat clouran la jornada. 

L'endemà, 2 de desembre (de 10 a 12 h), s'oferirà la possibilitat de visitar el nou centre de cria del Zoo de Barcelona. 

Sis anys d'accions 

El projecte europeu «Life Tritó Montseny» va començar el setembre del 2016 i havia de finalitzar el desembre del 2020, un cop assolits els objectius marcats per a un total de 49 accions previstes amb què s'havien de solucionar les amenaces principals de l'espècie i garantir-ne la conservació. Un cop arribats a aquesta data, es va concedir un període de pròrroga de dos anys per a 25 accions que no havia estat possible assolir.

Durant aquests anys s'han desenvolupat un gran nombre d'accions vinculades a la investigació i a la divulgació, així com intervencions en el territori per tal de, per exemple, mirar de garantir la connectivitat fluvial, la restauració d'hàbitats de ribera o assegurar el cabal dels torrents.

Els amfibis són una de les espècies més amenaçades i la seva presència és un indicador mediambiental bàsic per conèixer la qualitat de les aigües i de l'entorn natural d'aquests territoris. Així, la feina de tots aquests anys ha posat de manifest que principalment per efecte de la hidrologia de la zona i del canvi climàtic la situació d'aquest amfibi es manté en perill crític d'extinció, si bé la seva població és estable.

Cofinançat pel Programa Life de la Unió Europea, el projecte «Life Tritó Montseny» compta amb la col·laboració, com a socis del projecte, de la Diputació de Barcelona (que el coordina), la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya (a través del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i Forestal Catalana) i el Zoo de Barcelona.