Notícies

El Marc d'integritat institucional i les bústies ètiques, en la cinquena sessió del X Seminari Ramon Massaguer d'Actualització Jurídica i Dret Local

Foto : El Marc d'integritat institucional i les bústies ètiques, en la cinquena sessió del X Seminari Ramon Massaguer d'Actu

El diputat de la Diputació de Girona Quim Ayats ha estat l'encarregat de fer l'obertura de la cinquena sessió del X Seminari Ramon Massaguer d'Actualització Jurídica i Dret Local, que ha tingut lloc aquest divendres al matí, telemàticament. Amb el títol «Marc d'integritat institucional i bústies ètiques», s'hi ha reflexionat sobre el paper que tenen les administracions públiques per garantir un nivell elevat de qualitat democràtica. 

«Els ens públics no només hem de garantir una gestió pública lícita i ajustada a dret, sinó també respectuosa amb les regles ètiques. A la Diputació de Girona, ho tenim present: complim amb les obligacions de la llei de transparència i tenim molt bona valoració del Síndic de Greuges, que és l'encarregat d'avaluar el compliment de la llei», ha destacat Quim Ayats. En aquesta línia, ha recordat que la corporació ha obtingut, en els darrers tres anys, el Segell Infoparticipa amb el 100 % dels indicadors assolits. 

La sessió l'ha iniciat Begoña Ballvé, interventora de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb la ponència «Els ajuntaments davant el repte d'elaborar un marc d'integritat institucional». Ha destacat que la creació d'aquest marc els permetria compondre un ecosistema d'integritat, tant des d'una perspectiva formal i material com organitzativa i funcional. 

També ha parlat sobre eines com els codis ètics, els portals de transparència, les bústies ètiques o els plans antifrau en els mecanismes Next Generation i com integrar-los en el funcionament de les organitzacions. 

Posteriorment, Rosa Maria Sánchez, directora de Serveis d'Anàlisi de l'Ajuntament de Barcelona, ha donat detalls sobre un cas concret: «L'experiència de la bústia ètica de l'Ajuntament de Barcelona». N'ha explicat els objectius, els àmbits d'actuació i l'evolució des que es va posar en funcionament. 

El X Seminari Ramon Massaguer d'Actualització Jurídica i Dret Local està organitzat per la Diputació de Girona. Consta de set sessions, que fan un èmfasi especial en les darreres modificacions legals i jurisprudencials que afecten les entitats locals. La propera, amb el títol «Els mecanismes previstos a la normativa de contractació per fer front a la crisi de les matèries primeres», tindrà lloc el 25 de novembre.