Notícies

La Diputació de Girona crea una calculadora que permet adaptar els contractes públics a la pujada de preus

Foto : Estesa d'aglomerat a l'obra de condicionament de la GIV-5142, a Sant Esteve de Guialbes.

Ajuntaments i empreses ja poden utilitzar aquesta eina de càlcul pionera per revisar a l'alça els contractes d'obres, d'acord amb els índexs publicats pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

La Diputació de Girona, a través del servei de Compra Pública, ha posat a disposició dels ajuntaments i de la resta de sectors implicats una eina de càlcul per determinar exactament l'import de la revisió excepcional de preus en els contractes d'obres. Es tracta d'una calculadora pionera a Catalunya i oberta a tothom, que serveix per determinar de manera senzilla si el contractista té dret a una revisió excepcional i, en cas que sigui així, quin és l'import resultant del càlcul. 

«La Diputació de Girona ha fet un esforç important per sintetitzar un mecanisme de càlcul complex de revisió de preus, i ara pot oferir una calculadora a l'abast de qualsevol empleat públic o empresa», ha destacat el diputat de Compra Pública, Joan Fàbrega. 

Durant els darrers mesos, l'economia està vivint una forta sotragada com a conseqüència de l'augment de la inflació i la pujada generalitzada de les matèries primeres per la pandèmia de la covid, en primera instància, i actualment per la guerra entre Rússia i Ucraïna. Aquesta alça de preus també està afectant l'execució de les obres públiques, ja que els contractistes estan fent front a fortes pujades de preus dels materials de la construcció, uns increments que eren imprevisibles en el moment de la licitació i posterior signatura dels contractes públics. 

El context

La Llei de contractes del sector públic només preveu la revisió dels preus en contractes d'obres superiors a dos anys. Davant de la demanda conjunta de tot el sector de la construcció i l'obra pública, el Govern de l'Estat va aprovar un mecanisme extraordinari, mitjançant el Reial decret llei 3/2022, d'1 de març, que possibilitava revisar els preus a l'alça dels contractes d'obra pública superior als quatre mesos; o sigui, de menys envergadura i molt més habituals en el món local. 

Per tal de poder determinar l'import de la revisió a l'alça dels preus dels contractes d'obres, cal que estiguin publicats els índexs de preus de la mà d'obra i materials, que trimestralment aprova el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i que consten a l'INE (Institut Nacional d'Estadística). Durant tot l'any actual, l'aprovació i publicació dels índexs ha estat aturada, la qual cosa ha provocat que les empreses del sector no poguessin saber l'import de la sol·licitud de revisió dels seus contractes.

Aquesta setmana, el Ministeri ha publicat l'índex del primer trimestre de l'any 2022, que implica una forta pujada de determinats materials, com per exemple l'alumini (14,6 %), materials bituminosos (16,3 %) o el mateix preu de l'energia (21,3 %). La publicació d'aquests índex suposarà l'inici de les sol·licituds de les empreses constructores envers els ajuntaments i altres entitats públiques.