Notícies

El Consorci de les Gavarres aprova per unanimitat el pressupost per al 2023 amb un increment de les inversions

Foto : Fotos: Consorci de les Gavarres

El Ple de l'ens dona llum verda a un pressupost de 733.000 euros, xifra que representa un increment del 12,85 % respecte de l'any anterior 

La Diputació de Girona hi aporta la partida més gran, amb 329.082 euros

El Consorci de les Gavarres disposarà l'any 2023 d'un pressupost de 733.000 euros. Es tracta del pressupost més elevat de la història d'aquest ens adscrit a la Diputació de Girona, amb un increment del 12,85 % respecte de l'any anterior. El pressupost s'ha aprovat per unanimitat durant la sessió plenària celebrada aquest dimecres 7 de setembre. La Diputació de Girona hi segueix aportant la partida més gran, amb un total de 329.082 euros, mentre que en el capítol d'ingressos cal destacar també l'augment del 30 % de l'aportació de la Generalitat de Catalunya, amb 226.200 euros per a despeses corrents i inversions.  

El president del Consorci de les Gavarres, Pau Presas, ha destacat que «aquest pressupost manté com a prioritat l'execució de les actuacions previstes en el Pla Estratègic 2021-2025, que comprenen des de les accions de conservació del patrimoni natural, fins a la recerca i divulgació, la cultura, la conservació del patrimoni cultural, històric i immaterial, i la promoció econòmica de tot l'entorn del massís de les Gavarres». En aquest sentit, Presas ha fet una valoració positiva tant de la consolidació de l'aportació econòmica de la Diputació de Girona com de l'augment de l'aportació de la Generalitat de Catalunya: «El Consorci de les Gavarres gaudeix d'una bona salut gràcies a la col·laboració i la implicació de tots els seus membres, i és un element indispensable per fer una tasca que en cas contrari cap altre entitat faria».

Pel que fa a les actuacions vinculades al desplegament del Pla Estratègic, es preveu seguir treballant en la prevenció d'incendis i en la recuperació d'espais oberts, i també es vol potenciar tant la difusió dels valors del massís entre la població, mitjançant el servei educatiu que s'ofereix a escoles i instituts, com el desenvolupament local i turístic, amb especial èmfasis en els productors del sector primari dins l'Espai Natural Protegit de les Gavarres. 

Així mateix, una de les prioritats és la consolidació del Festival Art & Gavarres, que justament el passat 3 de setembre en va iniciar la 5ª edició, amb la participació de set municipis i de vint-i-quatre artistes nacionals i internacionals. 

Finalment, cal destacar la partida de 69.000 euros per a inversions, destinades especialment a la finca de Can Vilallonga de Cassà de la Selva, actualment propietat de l'INCASÒL, amb previsió que passi a ser de la Generalitat de Catalunya properament, amb la qual es preveu poder formalitzar un nou conveni de cessió de la finca per desenvolupar-hi nous projectes de major envergadura a llarg termini. 

El Ple també ha aprovat les bases de les subvencions «Gavarres Voluntàries» per a l'any 2023, amb petites modificacions de caràcter tècnic, tenint en compte l'èxit de la convocatòria del 2022, en què quatre entitats han rebut 3.000 euros cadascuna per a tasques de voluntariat a l'Espai Natural de les Gavarres. 

Sobre el Consorci de les Gavarres

El Consorci de les Gavarres és una entitat creada el novembre de 1998 amb l'objectiu de protegir i gestionar l'Espai d'Interès Natural de les Gavarres. En formen part els vint ajuntaments amb terme municipal dins de l'Espai Natural Protegit, els consells comarcals del Baix Empordà i del Gironès, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consorci Forestal de Catalunya i l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres.

Des del 2018 el Consorci de les Gavarres està adscrit a la Diputació de Girona, i disposa d'un consell de cooperació, amb funcions d'assessorament i de proposta, format per entitats que tenen com a àmbit preferent el massís de les Gavarres.